Specialisatie opleiding bewakingsagent Luchthaven

Centraal in deze opleiding staat het bijbrengen van de nodige kennis en vaardigheden inzake de taken die een bewakingsagent op een luchthaven dient uit te voeren. Dit zowel naar de theoretische kennis van de wettelijke vereisten als de praktische uitvoering ervan.

De opleidingen zijn zo praktisch mogelijk opgevat. De studenten nemen actief deel in:

  • gesuperviseerde open discussie
  • het praktisch toepassen van de aangeleerde procedures
  • oefenen op het interne CBT systeem
  • rollenspel voor bv fouille, controle bagage, controle voertuigen, …
  • site bezoek luchthaven waar de agenten zullen tewerkgesteld worden

 

Info en inschrijving

Wens je meer info over deze opleiding? Vul het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met je op.