Securitas security guard

Veiligheidscontrole (fouille)

Centraal in deze opleiding staat het bijbrengen van de kennis en vaardigheden inzake het correct fouilleren/controleren van personen en hun handbagage. Tevens wordt tijdens deze opleiding de vigerende wetgeving opgefrist.

Opleidingsinhoud

  • Opfrissing wettelijke bepalingen inzakebeveiligingsonderzoek
  • Veiligheidscontrole
  • Procedures
  • Omgaan met culturele verschillen en agressie
  • praktijkoefeningen

Praktisch

Doelgroep Uitvoerend personeel dat instaat voor de controle van personen en hun handbagage
Duur & planning 16 uren (inclusief examen)
Attest Deelname-attest Securitas Training

 Deelnemers die de opleiding Veiligheidscontrole reeds volgden, kunnen ter opfrissing de refresh-opleiding Veiligheidscontrole van 8 uren (incl. examen) volgen. 

Info en inschrijving

Wens je meer info over deze opleiding? Vul het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met je op.