Veiligheidscontrole (fouille)

Correct fouilleren en controleren van personen en hun bagage.

Formations Academy Securitas Belgium

Programma

  • Opfrissing wettelijke bepalingen inzake beveiligingsonderzoek
  • Veiligheidscontrole
  • Procedures
  • Omgaan met culturele verschillen en agressie
  • Praktijkoefeningen

 

Praktisch

Doelgroep: Enkel voor bewakingsagenten die tewerkgesteld zijn in het departement “aviation” van een erkende bewakingsfirma en die instaan voor de controle van personen en hun handbagage.
Duur: 16u (2 lesdagen, inclusief examen).
Attest: Attest Securitas Academy.

Document

U vindt alle informatie in ons document dat aan deze training is gewijd.