Basisopleiding eerste interventieploeglid

Leer de basisbegrippen van brand en weet hoe te reageren bij een brand.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u snel en doeltreffend te reageren in situaties met brand. U leert een brand te controleren en de verspreiding ervan te verhinderen.

 

Programma

Theorie

 • Geldende reglementering inzake brandpreventie
 • Vuurdriehoek
 • Vlampunt, zelfontbranding
 • Explosie
 • Brandverloop en branduitbreiding
 • De verschillende eerste interventiemiddelen
 • Brandoorzaken en preventie
 • Hoe alarmeren?
 • Rol van de eerste interventieploeg?
 • Deurprocedure
 • Evacuatietechnieken

Praktijk

 • Brandende frietketel: demonstratie en individuele blusoefening
 • Individuele blusoefening met behulp van een CO2-blusapparaat op een elektrische kast
 • Individuele blusoefening met behulp van een poederblusapparaat op een vloeistofbrand
 • Individuele blusoefening met behulp van een schuimblusapparaat op een vloeistofbrand of een vaste sto en brand
 • Praktische toepassing deurprocedure
 • Verschillende scenario trainingen aangepast aan de risico’s binnen het bedrijf

Alle praktische oefeningen gebeuren onder de permanente begeleiding van een ervaren lesgever in een van onze Fire Fighting Trucks.

 

Praktisch

Doelgroep
Iedereen die lid is van de eerste interventieploeg

Aantal uren
6 uren

Attest
Attest Securitas Academy