Eerste hulp bij kinderen

De noodzakelijke EHBO-kennis, maar dan toegepast op kinderen.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u de speci eke vaardigheden om adequaat te reageren op situaties waarbij er eerste hulp moet aangeboden worden aan jonge slachto ers.

 

Programma

 • Simulatie van een noodsituatie met een jong slachto er (basisprincipe eerste hulp, stappenplan reanimatie, alarmering, stabiele zijligging, …)
 • Wat te doen bij:
  • Verstikking en ademhalingsproblemen
  • Bloedingen
  • Shock-situatie
  • Hartaanval
  • Problemen met het zenuwstelsel
 • Levensbedreigende letsels
 • Botbreuken, ontwrichtingen en verstuikingen
 • Herkennen van andere speci􆙩eke symptomen
  • Elektrocutie
  • Vergiftiging
  • Spijsverteringsstoornissen
  • Tekenbeet …
 • De rol van de hulpverlener

 

Praktisch

Doelgroep
Iedereen die speci eke kennis wil verwerven om eerste hulp te kunnen bieden aan jonge slacht fers.

Aantal uren
20 uren + 1 examenmoment

Attest
Brevet eerste hulp bij kinderen (5 jaar geldig)