Kritieke infrastructuren

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is om alle bewakingsagenten te voorzien van beschermings- en beveiligingsmaatregelen om ongevallen en schade aan de infrastructuur of een deel ervan te voorkomen of te beperken. De uitdaging is om zo snel mogelijk te reageren van zodra een dreiging verschijnt, en dus te beschikken over een accuraat en actueel beeld van de situatie. Volgens de wettelijke denitie maakt kritieke infrastructuur deel uit van het domein van preventie van veiligheidsincidenten. Dit is dus niet hetzelfde als de voorbereiding op een noodsituatie, want daar zijn andere wettelijke bepalingen en regels voor van toepassing.

Programma

Aangezien de noden voor een opleiding verschillen naargelang de infrastructuur, maken we het programma op maat en in samenspraak met u. De verschillende punten die in deze opleiding worden behandeld:

  • Waarom kritieke infrastructuur?
  • Wettelijke denitie
  • Sectoren
  • Interne beschermingsmaatregelen
  • Externe beschermingsmaatregelen
  • Controles en sancties
  • Het systeem voor vroegtijdige waarschuwing

Praktisch

Doelgroep: elke agent die werkt in een kritieke infrastructuur.
Duur: 8 uren.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Deze opleiding maakt geen deel uit van ons open aanbod. Wij organiseren deze training graag op maat voor u. Aarzel niet contact op te nemen!

Offerte aanvragen