Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

In dit intensief traject leert u de dagelijkse taken van een bewakingsagent uitvoeren volgens het wettelijk kader. De theorie wordt aangevuld met heel wat praktijk.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding ontdekt u de knowhow die elke bewakingsagent moet hebben om zijn taken efficiënt en conform de wet uit te voeren. U leert de bewakingssector en de wettelijk omschreven activiteiten door en door kennen. Daarnaast komen belangrijke aspecten van de job zoals communicatievaardigheden, zelfverdediging, EHBO, brandbestrijding, etc. aan bod.

 

Programma

BLOK 1 – 36u

 • Organisatie van de bewakingssector (4u)
 • Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24u)
 • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8u)

BLOK 2 – 103u

 • Communicatievaardigheden (12u)
 • Conflicthantering (12u)
 • Maatschappelijke en culturele vorming (12u)
 • Observatie, risico-inschatting en rapportering (12u)
 • Ontwijkingstechnieken (12u)
 • Gepast reageren bij crisissituaties (8u)
 • Bedrijfseerstehulpverlener (15u)
 • Brand, preventie en elementaire brandbestrijding (8u)
 • Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4u)
 • Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken (8u)

Optioneel: om u voor te bereiden op het examen van Selor, bieden wij de mogelijkheid om een extra dag coaching te volgen (8u).

 

Praktisch

Doelgroep

Alle personen die aan de slag willen als bewakingsagent

Aantal uren

139 uren (19 lesdagen + 4 examenmomenten)

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat

Attest

Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent