Operationeel leidinggevende

Dit is dé voorbereiding om de volgende stap te nemen als leidinggevende: de wetgeving nauwgezet toepassen en dilemma’s op de werkpost oplossen.

Doelstelling

Na deze opleiding kan u zich het wettelijke kader eigen maken, en dit binnen een sociale, culturele en ethische context. De werking en de praktische, efficiënte en kwalitatieve organisatie van bewakingsmissies maken ook deel uit van de essentiële vaardigheden van deze functie.

 

Programma

  • Organisatie van de bewakingssector (4u)
  • Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24u)
  • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8u)
  • Veiligheids- en risicoanalyse (8u)
  • Organisatie van de bewakingspost en het toezicht op bewakingsagenten (16u)
  • Maatschappelijke en culturele vorming (8u)
  • Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4u)
  • Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen (8u)

Om u voor te bereiden op het examen van Selor, wordt bijkomend een dag (8 u) coaching voorzien.

 

Praktisch

Doelgroep
Leidinggevend personeel dat gezag uitoefent over meer dan 15 bewakingsagenten zonder dat dit verantwoordelijkheden inhoudt van een strategisch leidinggevende

Aantal uren
80 uren (13 lesdagen + 1 dag coaching + 3 examenmomenten)

Locatie
In het kader van de module “Maatschappelijke en Culturele vorming” voorzien wij een bezoek aan het museum van de Kazerne Dossin in Mechelen.

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat

Attest
Bekwaamheidsattest Operationeel leidinggevende

.

 

.

Klik op onderstaande knop om je in te schrijven voor de training.

Wenst u een gepersonaliseerd opleidingstraject?
Contacteer ons en wij werken een oplossing op maat uit voor uw bedrijf!