Winkelinspecteur

Wilt u te allen tijde de veiligheid van de klanten in de winkel garanderen? U leert verschillende veiligheidstechnieken gebruiken in deze specifieke context.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u niet alleen preventie- en observatietechnieken om bijvoorbeeld diefstal en overvallen te voorkomen, maar ook om binnen het wettelijk kader vaststellingen van diefstal te doen.

 

Programma

  • Toegepaste wetgeving betre􆙦ende winkelinspectie (4u)
  • Toegepaste veiligheidsanalyse (8u)
  • Interventietechnieken en con􆙬icthantering (8u)

 

Praktisch

Doelgroep
Bewakingsagenten die de bewakingsactiviteit ‘winkelinspectie’ willen uitoefenen

Aantal uren
20 uren (2,5 lesdagen + 1 examenmoment)

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
  • Attest psychotechnisch onderzoek
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent

Attest
Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Winkelinspecteur