Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding die ingericht wordt voor begeleiders van uitzonderlijk vervoer.

Doelgroep

Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst met als activiteit het begeleiden van uitzonderlijk vervoer.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding verwerven de cursisten de nodige kennis en competenties om op een correcte en professionele wijze hun opdracht als begeleider van uitzonderlijk transport uit te oefenen. Ook verwerven zij basistechnieken die hen toelaten de personen te beschermen tegen een eventuele aanval of in een crisissituatie.

Opleidingsinhoud

  • Algemene studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagenten belast met de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen en van de organisatorische omkadering waarbinnen zij optreden
  • Toegepaste analoge en digitale communicatietechnieken
  • Psychologische conflicthantering bij verkeersagressie
  • Toegepaste kennis van de regelgeving van het wegverkeer
  • Middelen en methodes van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen

 

Duur & planning 72 uur - 8 lesdagen + 1 examendag
Toelatingsvoorwaarden*
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van max. 6 maanden oud
  • Een attest psychotechnisch onderzoek
Attest Bekwaamheidsattest bewakingsagent begeleiding van uitzonderlijke voertuigen

(*) De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006. Elke kandidaat bewakingsagent moet een psychotechnisch onderzoek ondergaan. Indien hij dit onderzoek met succes beëindigt, verkrijgt hij een “attest psychotechnisch onderzoek”. Dit attest geldt voor het geheel van zijn verdere loopbaan. Inschrijven voor het psychotechnisch onderzoek kan bij een erkend opleidingsinstituut, zoals Securitas Training NV.

 Planning

Opleiding

Datum

Taalrol

Locatie

Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen 06/05/2019-22/05/2019 Nederlands Zellik +  praktijk locatie


Voor verdere vragen en praktische afspraken, gelieve contact op te nemen met  Securitas Academy nv

Telefonsich: 02/263.58.00

Per mail: training@securitas.be

Info en inschrijving