Bescherming van personen

Na deze opleiding kan u steeds de veiligheid van personen garanderen: preventief en bij een aanval.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u preventieve basistechnieken die u, als bewakingsagent, in staat stellen om de personen die u beschermt te verdedigen bij een gerichte aanval of in bepaalde crisissituaties.

 

Programma

 • Toegepaste wetgeving betreffende bescherming van personen (3u)
 • Organisatie van de publieke veiligheidsdiensten (1u)
 • Veiligheidsanalyse en opbouw van de beveiliging (16u)
 • Formaties en procedures bij bescherming van personen (12u)
 • Personenbescherming met wagens (12u)
 • Afschermingstechnieken (8u)

 

Praktisch

Doelgroep
Alle bewakingsagenten die de bewakingsactiviteit ‘bescherming van personen’ willen uitoefenen.

Aantal uren
52 uren (7 lesdagen + 2 examenmomenten).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • Attest Psychotechnisch onderzoek
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Inschrijving is enkel mogelijk door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst waartoe u behoort en waarvoor u over een identificatiekaart beschikt

Attest
Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Bescherming van personen.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons