Bijscholingsattest bewakingsagent

Even opfrissen: hoe zit de wetgeving in onze sector weer juist in elkaar?

Formations Academy Securitas Belgium

Bijscholing wetgeving vanaf 2021 ook online

Goed nieuws! Vanuit FOD Binnenlandse Zaken heeft Securitas Academy de toelating gekregen om de bijscholing wetgeving online te organiseren. Deze toelating loopt tot eind juni 2021. Tot dan zullen wij dus de ‘Bijscholing Bewakingsagent’ en de ‘Bijscholing Leidinggevend Personeel’ via TEAMS organiseren.

Securitas Academy heeft beslist om nog enkele sessies klassikaal aan te bieden. Voor de deelnemers van de opleiding ‘Bijscholing Bewakingsagent’ die zich niet comfortabel voelen bij de online vorm, blijft de mogelijkheid tot een klassikale les toch bestaan. Klik hier voor de planning van de verschillende opleidingen.

Doelstelling

Deze opleiding dient gevolgd te worden om de geldigheid van uw identi catiekaart te verlengen en dit tijdens de twee jaar die voorafgaan aan de aanvraag tot vernieuwing van de identi catiekaart. Deze bijscholing omvat geen examen, maar de deelnemers dienen wel verplicht de volledige opleiding bij te wonen.

Programma

Opleiding die betrekking heeft op de huidige regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en verplichtingen van bewakingsagenten.

Praktisch

Doelgroep
Alle bewakingsagenten die de geldigheid van hun identificatiekaart willen verlengen.

Aantal uren
8 uren (1 lesdag, geen examen).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • Attest Psychotechnisch Onderzoek
 • Een van volgende attesten:
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Beveiligd Vervoer
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Geldtelcentrum
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Operator Alarmcentrale
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Operator Alarmcentrale eCall
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Uitgaansmilieu
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Bediening Technische Middelen

Attest
Bijscholingsattest bewakingsagent.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons