Bijscholingsattest bewakingsagent

Deze wettelijk bepaalde bijscholing dient gevolgd te worden tijdens de periode van 2 jaar die de verlenging van de identificatiekaart voorafgaat.

Doelgroep

Uitvoerend personeel van een bewakingsfirma of interne bewakingsdienst.

Doelstelling

Na deze bijscholing is de bewakingsagent op de hoogte van de vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagenten. 

Opleidingsinhoud

Overzicht van wijzigingen of vernieuwingen in de regelgeving tijdens de afgelopen 5 jaar met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagent.

Praktisch

 

Duur & planning  8 uur
Toelatingsvoorwaarden*
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van max. 6 maanden oud
  • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
  • Attest psychotechnische bekwaamheidsattest
Attest  Bijscholingsattest bewakingsattest

 

* De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006

 Planning

Opleiding

Periode

Taal

Plaats

Recyclage Bewakingsagent 8u 07/02/2019 Nederland Zellik
Recyclage Bewakingsagent 8u 11/02/2019 Frans Zellik
Recyclage Bewakingsagent 8u 18/02/2019 Nederlands Zellik
Recyclage Bewakingsagent 8u 20/02/2019 Frans Zellik
Recyclage Bewakingsagent 8u 25/02/2019

Nederlands

Zellik
Recyclage Bewakingsagent 8u 28/02/2019 Frans Zellik

Plaats

Info en inschrijving