Erfgoedbewaker

Binnen de permanent publieke instellingen is het meer dan ooit van belang dat veiligheid integraal deel uit maakt van het beleid. In deze wettelijk omschreven opleiding, worden de technische veiligheidsvereisten uitgebreid bestudeerd en toegepast.

Doelgroep

Uitvoerend personeel van een interne bewakingsdienst binnen permanent publieke instellingen die cultureel erfgoed beheren.

Doelstelling

Centraal in deze opleiding staat het bijbrengen van kennis en vaardigheden die bijdragen tot de optimalisatie van preventiebewaking van cultureel erfgoed.

Opleidingsinhoud

  • Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en de verplichtingen van de bewaking
  • Toegepaste preventie en interventie in permanente instellingen die cultureel erfgoed beheren
  • Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
  • Observatie en rapportering
  • Psychologische conflicthantering 

Praktisch

 

Duur & planning 72 uren – 9 lesdagen + 1 examendag
Toelatingsvoorwaarden*
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van max. 6 maanden oud
  • Attest psychotechnisch onderzoek
Attest Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Erfgoedbewaker


 

 (*) De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006. Elke kandidaat bewakingsagent moet een psychotechnisch onderzoek ondergaan. Indien hij dit onderzoek met succes beëindigt, verkrijgt hij een “attest psychotechnisch onderzoek”. Dit attest geldt voor het geheel van zijn verdere loopbaan.  Inschrijven voor het psychotechnisch onderzoek kan bij een erkend opleidingsinstituut, zoals Securitas Training NV.

Info en inschrijving