Gewapende opdrachten

Praktische schietoefeningen, onder intensieve begeleiding van 2 ervaren trainers. Dit aangevuld met een duidelijk beeld van de wet.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Tijdens de opleiding leren de deelnemers de correcte wetgeving en leren zij praktijktechnieken om op een correcte en veilige manier om te gaan met wapens. Er wordt bij de deelnemers de juiste houding bijgebracht ten opzichte van wapendracht en wapengebruik.

 

Programma

 • Toegepaste wetgeving betre ende het gewapend uitoefenen bewakingsactiviteiten en wapenwetgeving (4u)
 • Toegepaste wettige verdediging bij het gewapend uitoefenen van bewakings- activiteiten (4u)
 • Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen (16u)
 • Schietoefeningen (20u)

 

Praktisch

Doelgroep
Elke bewakingsagent die zijn bewakingsactiviteiten gewapend kan uitvoeren.

Aantal uren
44 uren (6 lesdagen en 2 examenmomenten).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • Attest Psychotechnisch Onderzoek
 • Een van de volgende attesten:
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent
  • Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Beveiligd Vervoer
 • Inschrijving is enkel mogelijk door de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst waartoe u behoort en waarvoor u over een identi catiekaart beschikt

Attest
Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Gewapende opdrachten.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons