Havenbewaking

Deze wettelijke opleiding wordt ingericht voor de bewaking en beveiliging binnen de specifieke context van de haven.

Doelgroep

Uitvoerend personeel van een bewakingsfirma of interne bewakingsdienst dat in een havenfaciliteit werkt.

Doelstelling

Het bijbrengen van de nodige kennis en vaardigheden aan de bewakingsagenten die in de haven tewerkgesteld zijn.

Opleidingsinhoud

  • Kennis van de haven als werkomgeving
  • Security in de haven
  • Bewaking in de haven
  • Praktische toepassingen
      

 

Duur & planning 16 uur – 2 lesdagen + 1u examen
Toelatingsvoorwaarden*
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van max. 6 maanden oud
  • Algemeen attest bewakingsagent
  • Een attest psychotechnisch onderzoek
Attest Bekwaamheidsattest bewakingsagent – havenbewaking

 

* De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006

 Planning

beschikbaar op aanvraag

Info en inschrijving