Leidinggevend personeel - Type A

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding bestemd voor leidinggevend personeel dat de leiding heeft over het uitvoerend bewakingspersoneel.

Doelgroep

  • Leidinggevenden in de bewakings- en beveiligingssector die actief gezag uitoefenen over bewakingsagenten die werkzaam zijn, of in het Brussels hoofdstedelijk gewest of in één of meer provincies, of over alle bewakingsagenten van de bewakingsfirma of interne bewakingsdienst
  • Leidinggevenden in de bewakings- en beveiligingssector zoals bedoeld in artikel 1 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Doelstelling

In deze opleiding staat het bijbrengen van kennis en vaardigheden die bijdragen tot optimalisatie van bewaking en beveiliging in een bedrijfscontext centraal. Deze opleiding is een must voor alle nieuwelingen in het vak en vormt een kwaliteitsvolle ondersteuning voor ervaren verantwoordelijken in de security sector.

Ter voorbereiding op het Selor examen wordt er een extra halve dag coaching voorzien.

Na het succesvol beëindigen van deze opleiding ontvangt u een ‘Bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A’.

Opleidingsinhoud

  • Organisatie van de private en publieke veiligheidssector
  • Grondrechten en veiligheid
  • Grondige studie regelgeving m.b.t. tot de bewaking
  • Toegepaste aansprakelijkheid
  • Cultuurinzicht en omgaan met diversiteit
  • Sociale verhoudingen in de bewaking en toegepast sociaal recht
  • Toegepaste veiligheidsanalyse en bewakingstechnieken
  • Integriteit en beroepsethiek

Na afloop van de opleiding dienen de deelnemers een eindwerk in te dienen en te presenteren. Het hoofdstuk ‘Grondige studie van de regelgeving’ wordt door Selor geëxamineerd via een schriftelijk examen.

Praktisch

 

Duur & planning 100 uren - 1 lesdag per week, 2 examenmomenten
Toelatingsvoorwaarden* Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van maximum 6 maanden oud
Attest Bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A

 

* De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006

 Planning

Opleiding Datum Taal
Strategisch Leidinggevende 23/01/2019-11/06/2019 Nederlands
Strategisch Leidinggevende 31/01/2019-11/06/2019 Frans

 

Info en inschrijving