Mobiele bewaking

Leren door te doen: interventies oefenen, inschatten van gevaarsituaties en vervolgens op een veilige manier de baan op.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u de nodige interventiemethodes en toegepaste technieken om als mobiele bewakingsagent zo veilig mogelijk te werk te gaan en inzicht te krijgen in de geldende wetgeving op het werkterrein.

 

Programma

  • Toegepaste wetgeving betreffende mobiele bewaking en interventie na alarm (4u)
  • Toegepaste risicoanalyse en inschatting van gevaarsituaties (4u)
  • Werking en bediening van alarmsystemen (4u)
  • Communicatie met operatoren van alarmcentrales (4u)
  • Veilig rijgedrag (8u)
  • Methodes en technieken bij mobiele bewaking en interventie na alarm (8u)

 

Praktisch

Doelgroep
Bewakingsagent die de bewakingsactiviteit ‘Mobiele bewaking en interventie na alarm’ wil uitoefenen.

Aantal uren
32 uren (4 lesdagen + 2 examenmomenten).

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
  • Attest psychotechnisch onderzoek
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent

Attest
Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Mobiele Bewaking en interventie na alarm.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons