Mobiele bewaking

Het uitvoeren van patrouilles of interveniëren na alarm zijn mogelijke vormen van mobiele bewaking. In deze wettelijke opleiding krijgt de bewakingsagent inzicht in het correct uitvoeren van en (re)ageren bij mobiele bewaking.

Doelgroep

Uitvoerend personeel van een bewakingsfirma of interne bewakingsdienst die de mobiele bewaking voor haar rekening neemt.

Doelstelling

De nodige interventiemethodes en toegepaste technieken aanleren om als mobiele bewakingsagent zo veilig mogelijk te werk te gaan en inzicht te krijgen in de geldende wetgeving op dat werkterrein.

Opleidingsinhoud

  • Wetgeving alarmbeheer en mobiele bewaking
  • Kennis van alarmsystemen, alarmcentrales en telebewaking
  • Veilig rijgedrag
  • Risico-inschatting
  • Toegepaste ontwijkingstechnieken
  • Interventiemethodes en –procedures

Praktisch

 

Duur & planning 40 uren – 5 lesdagen en 2 examenmomenten
Toelatingsvoorwaarden*
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van max. 6 maanden oud
  • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
Attest Bekwaamheidsattest bewakingsagent – mobiele bewaking

 (*) De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006.

Planning

Trainingnaam Periode Taal Locatie
Mobiele bewaking en Interventie na alarm 12/02/2019-18/02/2019 Frans Zellik
Mobiele bewaking en Interventie na alarm 16/01/2019-24/01/2019 Nederlands Zellik

Info en inschrijving