Operator alarmcentrale

De medewerker die tewerkgesteld is in een alarmcentrale wordt ‘operator alarmcentrale’ genoemd. In deze opleiding leren de deelnemers hoe ze tijdens een noodoproep adequaat (en volgens de regelgeving) moeten reageren.

Doelgroep

Uitvoerend personeel dat tewerkgesteld is in een alarmcentrale.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leren de deelnemers de nodige vaardigheden en technieken om als operator alarmcentrale in een meldkamer op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen werken en inzicht te krijgen in de geldende wetgeving op dat werkterrein.

Opleidingsinhoud

  • Wetgeving alarmbeheer, beheer volgsystemen en interventie na alarm
  • Kennis van alarmsystemen, alarmcentrales en telebewaking
  • Telefonische communicatievaardigheden en probleemoplossend handelen
  • Toegepaste analoge- en digitale communicatietechnieken
  • Methoden van technische alarmverificatie en alarmprocedures
  • Organisatie van de interventiediensten

Praktisch

 

Duur en planning 70 uur – 9 lesdagen, 1 examendag
Toelatingsvoorwaarden*
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van max. 6 maanden oud
  • Attest psychotechnisch onderzoek
  • Attest Bekwaamheidsattest bewakingsagent
Attest Bekwaamheidsattest bewakingsagent – operator alarmcentrale

 * De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006. Elke kandidaat bewakingsagent moet een psychotechnisch onderzoek ondergaan. Indien hij dit onderzoek met succes beëindigt, verkrijgt hij een “attest psychotechnisch onderzoek”. Dit attest geldt voor het geheel van zijn verdere loopbaan. Inschrijven voor het psychotechnisch onderzoek kan bij een erkend opleidingsinstituut, zoals Securitas Training NV.

Planning

Trainingnaam Periode Taal Plaats
Operator alarmcentrale 70u 04/02/2019-25/02/2019 Frans Zellik

Info en inschrijving