Operator Alarmcentrale

Leer technieken aan om in de alarmcentrale te multitasken, snel te analyseren en beslissingen te nemen om zo mensen te helpen.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u de nodige vaardigheden en technieken om als operator alarmcentrale in een meldkamer op een zo efficiënt mogelijke manier te werken en dit binnen de geldende wetgeving.

 

Programma

 • Organisatie van de private veiligheidssector (2u)
 • Toegepaste wetgeving betreende het beheer van een alarmcentrale (6u)
 • Organisatie van de noodcentrales en de interventie van politie- en hulpdiensten (4u)
 • Kennis van alarm-, camera- en volgsystemen (8u)
 • Procedures en technieken van toegangs- en sluitingscontrole op afstand (4u)
 • Toegepaste technieken van beeld- en datatransmissie (4u)
 • Procedures betreende interventie na alarm, alarmprocedures en alarmvericaties (16u)
 • Toegepaste telefonische communicatievaardigheden (24u)

 

Praktisch

Doelgroep
Iedereen die aan de slag wil gaan als operator in een alarmcentrale.

Aantal uren
68 uren (9 lesdagen + 1 examenmoment).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • Attest Psychotechnisch Onderzoek
 • Inschrijving is enkel mogelijk door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe u behoort en die vergund is voor de bewakingsactiviteit ‘Beheer van alarmcentrale’

Attest
Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Operator Alarmcentrale.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons