Overgangsopleiding

Na het volgen van deze opleiding bent u opnieuw in orde conform de huidige wetgeving.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Dankzij deze overgangsopleiding leert u de bewakingssector en de wettelijk omschreven activiteiten door en door kennen. Deze wetgeving wordt aangevuld met enkele praktijkvakken waarbij u klaargestoomd wordt om te starten als bewakingsagent. Deze overgangsopleiding dient gevolgd te worden voor 01/03/2021.

 

Programma

  • Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24u)
  • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8u)
  • Gepast reageren bij crisissituaties (8u)
  • Praktijk van bewakingsmethodes en -technieken (8u)

Optioneel: om u voor te bereiden op het examen van Selor, bieden wij de mogelijkheid om een extra dag coaching te volgen (8u).

 

Praktisch

Doelgroep: Deze overgangsopleiding is bedoeld voor personen die de basisopleiding tot bewakingsagent hebben gevolgd volgens de oude wetgeving (‘wet Tobback’), maar nooit een ministeriële kaart hebben aangevraagd.

Duur: 48 uren (8 lesdagen + 2 examenmomenten).

Toelatingsvoorwaarden:

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
  • Reeds behaalde bekwaamheidsattesten

Attest: Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Overgangsopleiding.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons