Securitas security guard Amsterdam

Psychotechnische test

Elke kandidaat bewakingsagent moet een psychotechnisch onderzoek afleggen. Indien hij dit onderzoek met succes beëindigt, verkrijgt hij een “attest psychotechnisch onderzoek”. Dit attest geldt voor het geheel van zijn verdere loopbaan. De testen zijn volledig conform de vereisten opgelegd door het KB van 21 december 2006 inzake de beroepsopleiding.

Het psychotechnisch onderzoek heeft als doel na te gaan of de kandidaat bewakingsagent voldoende beantwoordt aan het voor bewakingsagenten gewenste profiel.
Dit profiel bestaat uit volgende kenmerken:

  • Respect vertonen voor medemensen
  • Een evenwichtige persoonlijkheid hebben
  • Over incasseringsvermogen beschikken ten aanzien van agressief gedrag van derden en de mogelijkheid om daarbij de eigen gevoelens te beheersen
  • Respect tonen voor plichten en procedures

Afname psychotechnisch onderzoek

De kandidaat dient een psychotechnisch onderzoek af te leggen bij SELOR.

Wie niet slaagt in de door SELOR afgenomen psychotechnische test kan zich voor een tweede kans aanmelden indien er minstens 12 maanden verstreken zijn na de eerste test. Wie ook een tweede keer niet slaagt komt definitief niet langer in aanmerking om te werken als bewakingsagent.

Om operationele redenen kunnen de inschrijvingen voor het afleggen van psychotechnische proeven bij SELOR uitsluitend geschieden via een erkende opleidingsinstelling die de basisopleiding verstrekt. Alle praktische informatie verloopt eveneens via deze opleidingsinstellingen.

Practisch

Wanneer: Elke week op dinsdag om 08u30 & 12u30. Enkel op afspraak!

Locatie: SELOR - Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel

Prijs en inschrijving