Uitgaansmilieu

Benieuwd hoe u de veiligheid kan garanderen in het uitgaansmilieu? Duik in de wereld van de private bewaking en leer de dagelijkse taken uitvoeren volgens het wettelijk kader.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Tijdens deze instapopleiding leert u als bewakingsagent de veiligheid en de bewaking van cafés, bars, kansspelinrichtingen en dansgelegenheden te optimaliseren.

 

Programma

 • Organisatie van de bewakingssector (4u)
 • Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent (24u)
 • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen (8u)
 • Toegepaste wetgeving betre ende bewaking in het uitgaansmilieu (4u)
 • Veiligheidsrisico’s in een uitgaansmilieu en de geïntegreerde aanpak ervan (8u)
 • Communicatievaardigheden (12u)
 • Conicthantering in een uitgaansmilieu (12u)
 • Maatschappelijke en culturele vorming (12u)
 • Ontwijkingstechnieken (12u)
 • Gepast reageren bij crisissituaties (8u)
 • Bedrijfseerstehulpverlener (15u)
 • Brand, preventie en elementaire brandbestrijding (8u)
 • Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten (4u)
 • Praktijk van bewakingsmethodes en –technieken in een uitgaansomgeving (8u)

Optioneel: om u voor te bereiden op het examen van Selor, bieden wij de mogelijkheid om een extra dag coaching te volgen (8u).

 

Praktisch

Doelgroep
Alle personen die aan de slag willen als bewakingsagent in het uitgaansmilieu.

Aantal uren
139 uren (19 lesdagen en 2 examenmomenten).

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
 • Attest Psychotechnisch Onderzoek

Attest
Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Uitgaansmilieu.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons