Winkelinspecteur

Wilt u te allen tijde de veiligheid van de klanten in de winkel garanderen? U leert verschillende veiligheidstechnieken gebruiken in deze specifieke context.

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leert u niet alleen preventie- en observatietechnieken om bijvoorbeeld diefstal en overvallen te voorkomen, maar ook om binnen het wettelijk kader vaststellingen van diefstal te doen. 

 

Programma

  • Toegepaste wetgeving betreffende winkelinspectie (4u)
  • Toegepaste veiligheidsanalyse (8u)
  • Interventietechnieken en conflicthantering (8u)

Bij Securitas Academy wordt er veel waarde gehecht aan een efficiënte en interactieve manier van leren. Vandaar dat deze opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Allereerst wordt de theorie aangeleerd aan de toekomstige winkelinspecteurs. Nadien kunnen zij deze theorie meteen gaan oefenen aan de hand van rollenspelen met acteurs in onze gesimuleerde winkel. Tijdens de rollenspelen blijft de legal trainer steeds aanwezig zodat de toekomstige winkelinspecteurs ter plaatse kunnen bijgestuurd worden.

 

Praktisch

Doelgroep: Bewakingsagenten die de bewakingsactiviteit ‘winkelinspectie’ willen uitoefenen.

Aantal uren: 20 uren (2,5 lesdagen + 1 examenmoment).

Toelatingsvoorwaarden:

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
  • Attest psychotechnisch onderzoek
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent

Attest: Bekwaamheidsattest bewakingsagent – Winkelinspecteur.

Formations Academy Securitas Belgium

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons