Skip to main content

Mobiele bewaking

Preventieve controlerondes, interventie na alarm, snelle reactie 24/7. Securitas Mobile, een dienst van Securitas Belgium, is gespecialiseerd in het uitvoeren van preventieve controlerondes en reactieve controles na een alarmmelding.

Securitas Mobile heeft 140 patrouillevoertuigen op de weg, dag en nacht, om over uw pand of bedrijfssite te waken. Enerzijds voeren onze mobiele bewakingsagenten preventieve controlerondes uit (perimetercontrole, buitenronde, sluitingsronde, enz.) om te controleren of alles in orde is en om eventuele onregelmatigheden op te sporen; anderzijds zijn ze bij een alarmsignaal zo snel mogelijk ter plaatse om de oorzaak van het alarm te controleren. Indien nodig ondernemen zij in nauwe samenwerking met de hulpdiensten de nodige acties om uw eigendom te beveiligen.

In overleg met onze experts bepaalt u de frequentie, de duur en de controlepunten van de preventieve rondes. Heeft u te maken met een noodsituatie? Is er een alarm afgegaan? Is uw bewakingscamera niet in orde? Onze meldkamer, het SOC (Securitas Operating Center), stuurt onmiddellijk de dichtstbijzijnde mobiele patrouille ter plaatse om een binnen- en buitencontroleronde uit te voeren.

Securitas small business male office

4 voordelen van mobiele bewaking

  • Beste responstijden van België.
  • Een transparante aanpak en real-time rapportage.
  • Meest fijnmazige mobiele netwerk van bewakingsagenten in België.
  • Service op maat.

Dit formulier is niet beschikbaar.

Om het formulier weer te geven, moet u doelgroepgerichte cookies accepteren.

Om uw cookie-voorkeuren te wijzigen: