Politie en Securitas zorgen samen voor de beveiliging op Internationale herdenking

Securitas stond de politie bij in de beveiliging van de Herdenkingsplechtigheid op 28 oktober 2014 te Nieuwpoort en Ieper. In België was deze samenwerking een succesvolle primeur waarbij lokale politie en een private beveiligingsonderneming voor een hoge graad van beveiliging zorgden, en dit voor meer dan 300 staatshoofden en afgevaardigden.

De herdenking gebeurde in aanwezigheid van de Koning en de Koningin, de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en tal van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. Om deze plechtigheid optimaal te beveiligen, heeft de Kanselarij van de Eerste Minister groen licht gegeven voor een publieke en private beveiligingssamenwerking onder de vorm van een pilootproject van INNOS *.

De uitdagingen

Het beveiligen van een evenement zoals deze herdenking was geen sinecure. De uitdagingen berustten op drie pijlers:

  • De technologische complexiteit: de uitbreiding van het cameranetwerk van de politie met mobiele en tijdelijke camera’s, het centraliseren van alle beelden naar één centraal commandopost voor monitoring en uitwisseling
  • Hoge beveiligingseisen: een honderdtal staatshoofden en regeringsleiders namen deel aan de herdenking
  • Een hoge graad van visibiliteit: dit evenement werd wereldwijd met veel aandacht door de pers gevolgd

De oplossingen

In antwoord op deze probleemstellingen formuleerden Securitas en Barco de volgende samenwerkingsoplossingen met de politie en de andere instanties:

Securitas heeft gezorgd voor de inzet van 3 Mobile C@ms op strategische plaatsen, alsook voor de draadloze connectie van de camera’s naar de commandopost.
De onderneming Barco zorgde voor de codering en de integratie van de verschillende camerasystemen alsook voor de video-wall van de commandopost.

De operatoren van Securitas bedienden de camera’s, waarbij de politie zich ontfermde over de interpretatie van de beelden.

Daarnaast werden 45 bewakingsagenten, waaronder 2 hondengeleiders ingeschakeld om op het terrein de beveiliging van het evenementmateriaal te verzekeren, zodat de politie zich kon focussen op haar kerntaken.

Tijdens de Vredesherdenking stonden verschillende actoren in voor de veiligheid. Binnen de politiezone Westkust beschikten verschillende veiligheidsdiensten zoals politie, brandweer en medische diensten over de beelden. Daarnaast werden de camerabeelden in real-time gedeeld met de politiezone Arro Ieper en het crisiscentrum van de federale overheid.

Dit eerste pilootproject kreeg een uitgebreide nationale media-aandacht en opent de deuren voor verschillende andere toepassingsgebieden van ad hoc en mobiele coördinatie- en commandocentra. Deze kunnen, samen met het gebruik van de Mobile C@m van Securitas, gebruikt worden in noodsituaties of bij bepaalde evenementen waarbij verschillende instanties samenwerken.

 

* INNOS is een open innovatieplatform voor veiligheid waarin de overheid, de ondernemers en en de wetenschappelijke wereld vertegenwoordigd zijn. Dit samenwerkingsverband streeft ernaar diensten en technologieën te ontwikkelen of te verbeteren, met het oog op actuele of toekomstige veiligheidsvraagstukken. Securitas neemt actief deel aan dit centrum als privé-partner in de beveiliging.