Industriepark Mechelen

“Dat gaat nooit lukken.” Dat kreeg Willy Ivens van de ondernemingen te horen toen hij als directeur van de Mechelse Kamer van Koophandel het idee lanceerde om gezamenlijk te voorzien in bewaking op de Mechelse bedrijventerreinen.

Vandaag, vijf jaar later, rijden ’s nachts drie Securitas-patrouillewagens rond voor honderd deelnemende bedrijven op Mechelen Noord, Mechelen Zuid en Ragheno. Ook overdag en in het weekend is er een permanente aanwezigheid. En de politie noteert er een sterke daling van de criminaliteit.

Willy Ivens herinnert het zich nog levendig: “We wilden de groeiende criminaliteit op de drie Mechelse bedrijventerreinen aanpakken. Naast de inbreng van de stad en de lokale politie vonden we vooral in Securitas een partner die mee wou investeren in een totaalconcept."

Securitas was de enige bewakingsfirma die een doordacht en flexibel concept voorstelde: een combinatie van preventieve controles en interventie na alarm. Daar de mobiele Securitas-agent permanent aanwezig is op de zone, is de reactietijd in geval van alarm zeer beperkt.

Publiek-private samenwerking

De werking van het consortium gebeurt in alle transparantie. De goede samenwerking blijkt bijvoorbeeld uit de contacten tussen Securitas en de lokale politie. Securitas bezorgt de lokale politie alle nodige informatie, er is maandelijks overleg tussen de branch manager van Securitas en een leidinggevende van de politie. Op het terrein meldt de mobiele agent zich elke avond aan bij de politie bij aanvang van zijn dienst.

Willy Ivens is vooral enthousiast over het proactieve partnership van Securitas: “De Kamer van Koophandel vervult een coördinerende rol in het project. Het is belangrijk dat Securitas als partner snel inspeelt op onze ideeën en zelf met suggesties komt. ” Zo is bijvoorbeeld de rapportering sterk verbeterd. Vandaag krijgen de deelnemende bedrijven elke morgen een automatisch rapport in hun mailbox met de vaststellingen van de voorbije nacht. Daarnaast stuurt Securitas een maandelijkse nieuwsbrief met een overzicht van de vaststellingen van de afgelopen maand. Jaarlijks gebeurt er een grondige evaluatie op basis van de criminaliteitscijfers en worden nieuwe actiepunten afgesproken.”

Voortdurend werkt Securitas aan het verbeteren van de service, met parkingcontrole in de vooravond, of bijkomende diensten zoals uitgangscontrole of security on call. Dit laatste is een vorm van ‘Interventie op afroep’.

Ik wens meer info.
*
*
*
*