Securitas security Las Vegas

Onze verantwoordelijkheid

Onze business stoelt op vertrouwen en we trachten dan ook onze verantwoordelijkheid op te nemen op sociaal, economisch en ecologisch niveau. Binnen dat kader leggen we prioriteit bij onze operaties, omdat die immers de grootste impact hebben en we daar dus ook daadwerkelijk verschil kunnen maken. Securitas treft deze maatregelen stap voor stap.

Beveiligingsdiensten bieden tastbare sociale en financiële voordelen, niet enkel voor onze klanten, maar voor de hele gemeenschap. Bij Securitas is een duurzame bedrijfsvoering de grondslag van onze groei op lange termijn. Die duurzaamheid moet niet enkel financieel, maar ook sociaal en milieutechnisch zijn. Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een integraal deel van ons dagelijks werk.

Duurzame bedrijfsvoering

Securitas is werkzaam in 53 landen en heeft bijna 320.000 werknemers over de hele wereld. Het is voor ons een prioriteit om een verantwoordelijke en betrouwbare werkgever te zijn, maar we moeten ook onze activiteiten op een ethische manier uitvoeren, onze impact op het milieu in gedachten houden en kwaliteitsvolle diensten verlenen. Pas dan zullen al onze bedrijfsdomeinen duurzaam zijn.

Securitas voert verantwoorde en vaak gevoelige werkzaamheden uit. Securitas’ code voor waarden en ethiek is een document dat ons begeleidt in ons werk en ons strenge ethische normen helpt aanhouden en bevorderen. Er zijn ook meer gedetailleerde ondersteuningsdocumenten opgesteld, waaronder een anticorruptiebeleid en een emissiebeleid voor de voertuigen die door Securitas worden aangekocht of geleaset.

Securitas streeft ernaar om een verantwoordelijk, eerlijk en transparant bedrijf te zijn en we stimuleren een permanente dialoog met onze belanghebbenden, van klanten over leveranciers tot politieke beleidsvormers.

Sustainability Report 2015

Securitas streeft ernaar om haar werk en communicatie op het gebied van duurzaamheid te blijven verbeteren. In het kader van dat streven publiceerden we een duurzaamheidsverslag volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) voor het boekjaar 2015.