Het Integriteitsbeleid van Securitas

Securitas' missie bestaat erin huizen, werkplekken en gemeenschappen te beschermen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op drie fundamentele basiswaarden: Integriteit, Waakzaamheid en Behulpzaamheid. 

We zijn trots op onze werknemers en we willen dat ze weten dat hun stem belangrijk is binnen ons bedrijf. We rekenen op onze medewerkers om ons te helpen door van zich te laten horen telkens wanneer een situatie onze basiswaarden, onze normen en onze reputatie bedreigt.

Wanneer een werknemer een onregelmatigheid of een zaak meldt, bezorgt hij of zij ons de informatie die we nodig hebben om deze situatie te verhelpen. Daarom hebben we een rapporteringsysteem ingevoerd voor onze medewerkers. De website is 24u/24 en 7 dagen op 7 beschikbaar en is niet bedoeld als vervanging van de verantwoordelijkheid van het management, maar als aanvulling.

We moedigen onze werknemers aan hun bezorgdheden te melden bij hun hiërarchische overste, hun manager, hun plaatselijke HR-vertegenwoordiger, hun plaatselijke juridische verantwoordelijke of de juridische of risicoverantwoordelijke van hun afdeling. We bieden dit bijkomende communicatiekanaal aan om onze werknemers de kans te bieden hun bekommernissen op een andere manier te uiten.

Lees ook