Onze waarden

De drie waarden van Securitas zijn de volgende: integriteit, waakzaamheid en hulpvaardigheid. Ze dienen als leidraad voor al onze medewerkers bij het ontwikkelen van vertrouwen bij klanten, met collega’s en in de samenleving.

Drie rode stippen vormen ons logo. Zij zijn morse voor de letter S van Securitas, en staan voor de drie waarden die wij uitdragen:

  • Integriteit: een medewerker van Securitas is betrouwbaar en kan daardoor zelfstandig opereren op het terrein van de klant. Securitas sluit geen compromissen wanneer het op integriteit aan komt. Integriteit omvat ook dat men vrij zijn mening kan uiten, dat men onregelmatigheden meldt en dat men geen informatie achterhoudt.
  • Waakzaamheid: professionaliteit betekent vaststellen, luisteren en evalueren. Een medewerker van Securitas is altijd alert en registreert vaak dingen die anderen ontgaan. Hun waakzaamheid is noodzakelijk om te kunnen anticiperen op potentiële gevaren of incidenten die kunnen plaatsvinden bij de klant.
  • Hulpvaardigheid: een medewerker van Securitas zal hulp verlenen waar nodig. Als onderdeel van onze inspanning om het leven veiliger te maken, zal een medewerker altijd trachten te helpen wanneer een incident geschiedt dat interventie vereist.