Academy

Wettelijke opleidingen in de Bewakingssector

Sinds de wetswijziging in 2017 kreeg de private bewakingssector meer bevoegdheden en werd het takenpakket uitgebreid. Wilt u werken in de bewakingssector?


Securitas Academy organiseert meerdere keren per jaar alle zogenaamde wettelijke
opleidingen, in overeenstemming met de wet van 2 oktober 2017 op private en bijzondere
veiligheid. Beginnen met de basisopleiding, dan regelmatig bijscholen en u specialiseren
dankzij de sector- en activiteitsgerelateerde opleidingen. Het kan allemaal bij onze Academy!


Wij helpen u bij het verwerven van alle vaardigheden en kennis, nodig voor het efficiënt
en kwalitatief uitvoeren van uw taken en opdrachten. Dit alles met respect voor de wet
en uw behoeften. Naast de wettelijk voorgeschreven thema’s zijn er ook aanvullende
professionaliseringstrainingen.

Specifieke opleidingen in Security Skills

Een totaalplaatje samenstellen van de verschillende soorten risicosituaties op
industrieterreinen, in winkelcentra, kantoren, havens, transport of op bouwwerven,… is zeer
moeilijk. Om die reden is ook het aantal preventiemaatregelen zeer uitgebreid.


Naast het traject van wettelijke opleidingen, komen er bij het concept “veiligheid” heel wat
vaardigheden kijken. Ons aanbod in Security skills opleidingen omvat verschillende korte
opleidingen en zijn hoofdzakelijk praktijkgericht.


De opleidingen zijn bedoeld voor iedereen, particulieren of bedrijven, zonder voorafgaande
vereisten. Wordt u geconfronteerd met een complexe situatie, eigen aan uw bedrijf? Naast
de open sessies voor een breed publiek, zijn ook opleidingen op maat van uw bedrijf
mogelijk. Wij passen zonder probleem ons standaardprogramma aan volgens uw specifieke
noden.


Het doel is steeds om een functionele, zekere en sterk beveiligde werkomgeving te
garanderen. Veiligheid is een prioriteit voor uw bedrijf en moet dat ook blijven. Moedig uw
medewerkers aan om oog te hebben voor de alomtegenwoordige veiligheidsbehoeften.
We helpen u graag!

Sociale vaardigheden

Door de uitbreiding van de bevoegdheden van de private bewakingssector, is de vraag naar
breder inzetbaar personeel toegenomen. Daarnaast hechten bedrijven ook steeds meer
belang aan een geïntegreerd veiligheidsbeleid waarin alle medewerkers een rol spelen.
Het gaat daarbij niet enkel om een wettelijke scholing maar ook om een ruimere
professionalisering en alertheid. Bewakingsagenten, medewerkers aan het onthaal,
medewerkers die contact hebben met leveranciers etc… blijven een belangrijke rol spelen in
de verzekering van de veiligheid van een organisatie.


Onze persoonlijke vaardigheden spelen een belangrijke rol in het omgaan met onzekere
situaties, waarin we ons niet op ons gemak voelen. Securitas Academy leidt u op in
verschillende thematieken (agressiviteit, klachtenbehandeling, communicatie, ...). Het doel
van deze opleidingen? U meer zelfzeker voelen, beter voorbereid en klaar om correct te
handelen onafhankelijk van de context. Dit alles heeft onvermijdelijk een positieve impact op
uw professionele en privéleven.


Onze opleidingen zijn opgebouwd rond concrete cases: we duiken naar de kern van het
probleem door middel van vele praktische oefeningen.

Safety opleidingen

De risico’s op vlak van veiligheid vindt u overal: bij u thuis en op het werk. Een groot deel van
ongevallen gebeuren echter op de werkvloer. Daarom is het belangrijk dat uw medewerkers de
adviezen en de juiste reflexen op het vlak van safety goed begrijpen en kunnen toepassen.


Na initiatie kleine blusmiddelen, aangevuld met een EHBO-cursus leert u heel snel de eerste
acties om bescherming te bieden en levens te redden. Naast de open sessies voor een breed
publiek bieden we ook opleidingen op maat, aangepast aan uw noden. De inhoud kan specifiek
aangepast worden aan de situaties binnen uw instelling, organisatie of bedrijf.


Daarnaast garandeert de opmaak van een meerjarig opleidingsplan en de permanente
opvolging van de kennis en vaardigheden van uw medewerkers dat risico’s tot een minimum
beperkt kunnen worden. Op zoek naar een originele en nuttige teambuilding? Wij organiseren
samen met u een Safety Day, vol met korte en dynamische workshops over veiligheid.

Gespecialiseerde opleidingen in Aviation

Luchthavens en bedrijven gesitueerd aan een luchthaven hebben te maken met een
exponentiele groei van het aantal bezoekers en goederen die gecontroleerd dienen te
worden. Daarnaast moet ook het personeel gecontroleerd worden voor ze in de kritieke zone
toegelaten worden.


De Veiligheid garanderen is meer dan ooit een prioriteit. Om dit te realiseren is het van belang
dat alle personeelsleden regelmatig worden getraind en aangemoedigd om van veiligheid
een prioriteit te maken. Sinds 22 maart 2016 blijkt dat de luchthavensector nood heeft aan
strenge controles en toezicht: naast de luchtzijde (airside) ook de landzijde (landside).


Ons aanbod in “Aviation” opleidingen is zeer geschikt voor veiligheids- en bewakingsmedewerkers
werkzaam in een luchthavenomgeving en bij cargo afhandelaars. De
opleidingen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en zijn praktijkgericht. De oefeningen
en casussen zijn volledig aangepast aan deze specifieke werkomgeving. Wij geven u advies
omtrent een parcours dat aangepast is aan uw verwachtingen.

Opleidingen op maat

Wenst u een opleiding uit ons aanbod te organiseren voor verschillende werknemers van
jullie organisatie of bedrijf? Wenst u deze te laten doorgaan in eigen lokalen? Wenst u,
in samenwerking met experten, een opleiding te ontwikkelen die volledig voldoet aan
uw behoeften en afgestemd is op uw omgeving? Securitas Training Academy biedt u de
oplossing op maat van uw bedrijf!


Onze focus ligt hierbij op:
• De ontwikkeling van een opleidingstraject aangepast aan de noden van uw bedrijf;
• Een link leggen tussen onze programma’s en uw specifieke werkomgeving;
• Het respecteren van uw strategie en de cultuur van uw onderneming;
• De expertise van onze trainers omtrent de aangereikte thema’s.


Aarzel niet om ons te contacteren zodat wij samen een aangepaste oplossing kunnen vinden
voor uw noden. Dit kan via een mail naar training@securitas.be of via het telefoonnummer 02 263 58 00.