Aankoop, installatie en onderhoud van draagbare brandblussers

Sinds kort kan u via Securitas gemakkelijk draagbare brandblussers aankopen. Securitas is houder van het Apragaz-certificaat en zorgt voor een professionele installatie, een jaarlijkse inspectie en onderhoud en waar nodig een reparatie of vervanging van draagbare brandblussers. 

Deze diensten worden geleverd door specifiek opgeleide Safety-agenten, die vaak al bij de klant aanwezig zijn. De agenten hebben daarom een perfecte kennis van de site, de locatie van de blusmiddelen, de risico's en de behoeften. De rapportage van de draagbare brandblussers gebeurt via het klantenportaal, waar het kan opgevolgd worden samen met de andere Securitas-services.  

Meer info ? Sales.brussels@securitas.be