Discrete beveiligingsoplossingen voor ambassades

Ambassades worden vaak geviseerd bij manifestaties maar vormen steeds vaker ook het doelwit van terroristische aanvallen, spionage, cybercriminaliteit,…Ook de medewerkers en de gasten van ambassades lopen een verhoogd veiligheidsrisico en hebben door het diplomatieke of politieke karakter van hun job extra bescherming nodig.  

Securitas heeft ervaren bewakingsagenten in huis die specifiek getraind zijn om risico’s in openbare instellingen en ambassades te detecteren en aan te pakken. In hun trainingsprogramma komen onder meer intensieve opleidingen in veiligheidsbewustzijn, omgaan met agressie, etiquette en intercultureel management aan bod.

Optimale veiligheid voor uw ambassade

Om de hoge veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en er proactief op in te spelen, bestaat onze beveiligingsoplossing voor ambassades doorgaans uit een mix van verschillende Securitas-diensten. We werken steeds een oplossing op maat van uw behoeftes uit en dat zowel op het vlak van algemene veiligheid, beveiliging als IT-beveiliging. Denk daarbij aan: