Sluitende beveiligingsoplossingen voor Europese instellingen

Europese instellingen zijn omgevingen met een hoog veiligheidsrisico, omwille van hun uitstraling, de toppolitici die er regelmatig aanwezig zijn, het open karakter en het grote aantal mensen dat er in- en uitloopt. De Europese instellingen zijn vaak het mikpunt bij manifestaties en vormen een potentieel doelwit van terroristische aanvallen, spionage, cybercriminaliteit,…Ook de politici en overheidsfunctionarissen lopen een verhoogd veiligheidsrisico en hebben door het politieke karakter van hun job extra bescherming nodig. 

Securitas heeft ervaren bewakingsagenten in huis die specifiek getraind zijn om risico’s in openbare instellingen te detecteren en aan te pakken. In hun trainingsprogramma komen onder meer intensieve opleidingen in veiligheidsbewustzijn, omgaan met agressie, etiquette en intercultureel management aan bod. 

Optimale veiligheid voor uw Europese instelling

Om de hoge veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken en er proactief op in te spelen, bestaat onze beveiligingsoplossing voor Europese instellingen doorgaans uit een mix van verschillende Securitas-diensten. We werken steeds een oplossing op maat van uw behoeftes uit en dat zowel op het vlak van algemene veiligheid, beveiliging als IT-beveiliging. Denk daarbij aan:

 • Bewakingsagenten on-site en/of mobiel. Securitas heeft het meest fijnmazige netwerk van bewakingsagenten in België en daardoor de beste responstijden
 • Bewakingsagent met explosievenhond (K9 guard)
 • Veiligheidsagenten (eerstehulpverlening, brandpreventie,…)
 • Receptionisten met security skills
 • Bewakingsrondes met of zonder (explosieven)hond
 • Toegangscontrole, zowel van personen als goederen (X-ray Security)
 • Close protection, waarbij een-op-een bescherming wordt geboden. Indien nodig gewapend.
 • Realtime monitoring van bewakingsbeelden (Remote Patrol)
 • Opvolging van alarmen door onze meldkamer
 • Trainen van evacuatieprocedures, checken van brandbestrijdingsmiddelen en eerste brandinterventie
 • Bijstand bij medische interventies
 • Controle van externe partijen zoals leveranciers
 • Installatie en onderhoud van een betrouwbare indoor communicatie
 • Beveiligde rapporteringstool
 • Datacenter-ondersteuning, managed firewall, ICT Security, Wifi Protection