Beveiligingsoplossingen voor een veilige justitie

De veiligheidsrisico’s voor gerechtelijke instanties worden vaak onderschat. Dat terwijl een goede rechtspraak een van de pijlers is van onze maatschappij. Doordat de onveiligheid in onze sterk veranderende samenleving in verschillende domeinen toeneemt, komen de politiediensten handen tekort. Een publiek-private samenwerking kan soelaas bieden. 

Securitas heeft jarenlange ervaring met de beveiliging van gerechtsgebouwen en gevangenissen. Ook voor het transport van gevangen heeft Securitas getrainde en ervaren bewakingsagenten in huis.

Optimale veiligheid voor uw gerechtsgebouw of gevangenis

Elke gerechtelijke instelling is uniek. We zoeken via een Security Scan steeds naar een oplossing op maat van uw specifieke beveiligingsbehoeften. Daarvoor combineren we verschillende Securitas-bouwstenen. Vaak is dat een mix van menselijke aanwezigheid en technologische middelen:

Optimale veiligheid voor uw gerechtsgebouw of gevangenis

We houden ook rekening met de algemene veiligheid. Securitas heeft specifieke safety-oplossingen zoals EHBO-trainingenevacuatieoefeningen en brandpreventie.