Airline Security

Bij airline security concentreren we ons op de beveiliging van een vlucht en alles wat ermee gelinkt is: bewaking van vliegtuigen, screening van cargo, catering en mail en patrouilleopdrachten. Die vereisen stuk voor stuk een verhoogde staat van paraatheid. Dankzij onze ervaring en expertise zijn we in staat om onze klanten een geïntegreerde oplossing aan te bieden. 

Airline security: vijf diensten 

Airline security is gericht op luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsmaatschappijen. Om een optimale veiligheid te garanderen, bieden we vijf diensten aan: 

 • Aircraft security : Bewakingsopdrachten voor luchtvaartmaatschappijen 
 • Cargo security : Controle van alles dat aan boord geladen wordt 
 • Catering & courier screening : Controle van alles dat aan boord geladen wordt 
 • Patrolling : Patrouilles die preventieve controles uitvoeren
 • Passenger Security : volledige screening van wie aan boord wil gaan 

Als het aankomt op airline security mag niets aan het toeval worden overgelaten. Hoe doen we dit? 

 • Alle bewakingsagenten binnen airline security zijn bijzonder ervaren en hebben naast hun basisopleiding bijkomende specialisatietrainingen gekregen. 
 • Onze bewakingsagenten zijn vertrouwd met X-ray-toestellen en EDT-technologie. Ze onderwerpen alle goederen die het vliegtuig op moeten aan een grondige screening. Indien nodig worden ze onderschept. 
 • K9 guards (bewakingsagenten met hond) screenen grote hoeveelheden vracht op explosieven met honden. Terwijl bij traditionele detectiesystemen alle goederen naar het detectietoestel gebracht moeten worden, komen k9 guards zélf naar de vracht toe. Dit vereenvoudigt het logistieke proces en bespaart enorm veel tijd. Met een explosievenhond wint het beveiligingsproces aan flexibiliteit. 
 • Onze bewakingsagenten onderwerpen iedereen zich binnen een vastgelegde perimeter van het vliegtuig wil begeven aan een volledige screening

Airline security = alle risico’s uitsluiten 

Het doel van airline security is om alle mogelijke risico’s uit te sluiten. We gaan dan ook veel verder dan standaardbewaking: 

 • Onze bewakingsagenten onderwerpen iedereen die zich binnen een vastgelegde perimeter van het vliegtuig aan een volledige screening. 
 • Speciaal opgeleide veiligheidsagenten escorteren de vracht en catering. Ze controleren of stafleden van de luchtvaarmaatschappijen hun badge dragen en zich niet buiten de toegelaten zones begeven.
 • Ook het afsluiten van vliegtuigen, controles ter plaatse en patrouillediensten behoren tot de mogelijkheden.

Aanverwante oplossingen

Ontdek de aanverwante oplossingen van Securitas.

DHL en Securitas

Het dienstenpakket dat Securitas nu al tien jaar levert aan DHL Aviation op de luchthaven van Zaventem en aan het DHL Express Logistics Centre in Diegem, is bijzonder gevarieerd en uitgebreid.

Lees meer