Wij beschermen de toekomstige generatie

De nood aan beveiliging in en rond onderwijsinstellingen groeit. Als basisschool, middelbare school, hogeschool of universiteit heeft u steeds vaker te kampen met fysieke agressie, vandalisme, inbraak, spionage, cybercriminaliteit en manifestaties. Securitas voorziet professionele beveiliging op maat.

Kostenefficiënte bewakingsdiensten

De ene onderwijsinstelling is de andere niet. Daarom luisteren wij altijd naar uw behoeftes en spelen we flexibel in op potentiële risico’s. We kunnen rekenen op een team van ervaren bewakingsagenten, zowel on site als mobiel. Tijdens hun controlerondes kunnen ze meerdere taken combineren, zodat we u een kostenefficiënte oplossing kunnen aanreiken. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van blusmiddelen, evacuatieprocedures en brandbeveiliging of het uitvoeren van bagagecontroles en het checken van maatregelen voor inbraakpreventie. We bieden ook diverse veiligheidsopleidingen aan voor leerkrachten en studenten, zoals omgaan met kleine blusmiddelen en veiligheid bij het organiseren van festiviteiten.

Technologie: veiligheid en beveiligen

Securitas beschikt over een meldkamer waar Securitas-operatoren 24/7 alarmen opvolgen en interventies na alarm aansturen. Zij kunnen ook instaan voor toegangscontrole, camerabewaking op afstand,… Daarnaast heeft Securitas een team van IT-experts, die uw digitale deur afdoend beveiligen (ICT Security, Managed Wifi, Managed Firewall,….) en ontwikkelden we specifieke planningssoftware voor universiteiten.

Waarom uw beveiliging toevertrouwen aan Securitas?

Securitas is een betrouwbare partner met een 100% focus op veiligheid en beveiliging. We hebben een breed portfolio, waardoor u voor alle veiligheidsvragen bij één partner terechtkunt.
Andere pluspunten:

  • Preventieve bewaking heeft een ontradend effect
  • Securitas-bewakingsagenten hebben een verzorgd voorkomen, zijn klantgericht, communicatief en flexibel. Ze krijgen de beste veiligheidstraining van de Belgische markt
  • Mogelijkheid om bij noodsituaties mobiele agenten in te zetten. Securitas heeft het meest fijnmazige netwerk van bewakingsagenten in België en daardoor de beste responstijden
  • Open communicatie bij alarmmeldingen
  • Transparante aanpak met realtime rapportering en procescontrole via elektronische registratiepunten
  • Kostenefficiënte aanpak: bewakingsagenten kunnen bv. ook instaan voor het postbeheer
  • Mogelijkheid om de dienstverlening uit te breiden met andere Securitas-bouwstenen voor algemene veiligheid, zoals EHBO, opleidingen in kleine blusmiddelen, het opstellen van interventieplannen voor uw schoolgebouw,…

Vernieuwde ICT voor het Pius X Instituut te Antwerpen

De ICT-afdeling van deze school bestaat uit twee voltijdse medewerkers die hun passie voor technologie combineren met pedagogische creativiteit.

>> Lees meer