Beveiligingsoplossingen voor steden en gemeenten

Iedereen wil graag dat zijn stad of gemeente aangenaam is om in te wonen en te werken. Een belangrijk aspect daarbij is dat burgers zich veilig voelen. Maar het verzekeren van die veiligheid wordt steeds moeilijker. Onder meer door de sterke digitalisering en de toename van het aantal veiligheidsincidenten als gevolg van de radicalisering van onze maatschappij.

Overheden staan onder druk om een antwoord te bieden op de veiligheidsissues en komen daarbij vaak capaciteit tekort. Ook een proactiever beleid – zeker in een stad 2.0 – is gewenst. Securitas kan u niet alleen helpen om op een directe manier het veiligheidsgevoel te verhogen. Via innovatieve technologie zijn we in staat in te grijpen nog voor een incident zich stelt of escaleert. Bovendien kennen we uw pijnpunten en begrijpen we de uitdagingen waarvoor u staat. Securitas heeft jarenlange ervaring met de beveiliging van steden en gemeenten en is thuis in het Smart City-verhaal.

Optimale veiligheid voor uw stad of gemeente

Securitas combineert voor zijn oplossingen op maat verschillende Securitas-bouwstenen. Vaak is dat een mix van menselijke aanwezigheid en technologische middelen:

  • Securitas heeft specifiek getrainde bewakingsagenten voor stadsbewaking (City Patrol Guard) en onthaal in overheidsgebouwen
  • Als technologie-integrator kan Securitas uw stad of gemeente kostenefficiënt beveiligen met technologische oplossingen zoals camerabewaking, toegangscontrole op afstand, heat mapping,…
  • Securitas staat in voor de alarmopvolging. Onze meldkameroperatoren kunnen alarmsystemen en bewakingscamera’s continu monitoren. Ze reageren adequaat, voeren een open communicatie en zorgen voor een transparante rapportering
  • Securitas biedt geïntegreerde oplossingen voor politiediensten (bv. Virtual Police Office).
  • Securitas heeft oplossingen voor de verplichte ASTRID-radiodekking. Zo verzekeren we uw communicatie bij noodsituaties
  • We houden ook rekening met de algemene veiligheid. Securitas biedt safety-oplossingen aan zoals EHBO-trainingen, opleidingen in omgaan met agressie, evacuatieoefeningen en brandpreventie.

Ontdek hier onze oplossingen voor:

In Vlaams-Brabantse Herne werkt Securitas samen met politie

"Als overheid kunnen we het probleem niet alleen oplossen: onze politiezone is te uitgestrekt. Daarom zagen we ons genoodzaakt om een beroep te doen op de diensten van een private bewakingsfirma." - Burgemeester Kris Poelaert

Lees meer over hoe we Herne ondersteunen.