Informatie Covid-19

Richtlijnen in kader van het Covid-19

Wij hebben de nodige maatregelen getroffen in het kader van COVID-19. In onderstaande video vindt u de algemene richtlijnen terug.