Visie op de alarmcentrale van de toekomst

Verschillende maatschappelijke, economische en technologische trends zorgen ervoor dat het steeds complexer wordt om zowel objectieve onveiligheid als subjectieve onveiligheidsgevoelens aan te pakken. Er is duidelijk nood aan een integrale veiligheidsaanpak, en een geïntegreerde en gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende veiligheidsactoren. Zowel op het niveau van het beleid, als van private en publieke stakeholders. De Alarm Centrale Associatie (ACA), de beroepsvereniging van de vergunde alarmcentrale, wil haar unieke competenties inzetten en inspelen op technologische vooruitgang om actief mee te bouwen aan de integrale veiligheid. Securitas BU Director Consumer & SME, Peter Henderickx, is tevens voorzitter van ACA, en werkte mee een visie voor de toekomst uit.

De meldkamer van de toekomst is immers een 'eventcentrale' die een breed spectrum van alarmen behandelt en eveneens proactief events en situaties kan managen. De meldkamer is dé plaats waar alle relevante data – alarmen, maar ook beelden, geluid en locaties – op één plaats geaggregeerd kan worden. Leden van ACA zijn dan ook uniek gepositioneerd om deze datapunten te analyseren, de juiste stakeholders te mobiliseren en hen te ondersteunen om betere beslissingen te maken.

ACA wil zich in eerste instantie toeleggen op die domeinen waar ze een win-win kan creëren met andere actoren in de integrale veiligheid, namelijk:

  • Inbraak en diefstal
  • Brand en gebouwzekerheid
  • Geweldscriminaliteit, overlast & sluikstorten
  • 'Remote access control' op publiek domein
  • Mobiliteit

De sector wil zich engageren om een volwaardige partner te zijn, en toenadering zoeken tot andere actoren in de integrale veiligheid. ACA wil hierbij in de voorhoede van innovatie spelen, en actief bijdragen aan de ontwikkeling en evaluatie van het beleid. Om voldoende visie te creëren "vanuit het veld", wil de sector pilootprojecten opzetten op het niveau van lokale besturen, politiezones en brandweerzones. Ze nodigt haar stakeholders uit om in dialoog te treden.

Her volledige visiedocument kan u via deze link downloaden : download