Securitas security guard Amsterdam

Mobiele diensten

In een snel veranderende maatschappij neemt het onveiligheidsgevoel en het dreigingsniveau toe. Overheden worden overbelast en kunnen niet meer alleen instaan voor veiligheid. Continu een eigen bewakingsteam in huis hebben, is voor veel bedrijven geen optie. Securitas reikt met Mobile Guarding een kostenefficiënt alternatief aan voor permanente bewaking. Ook voor extra ondersteuning van uw vaste veiligheidsmedewerkers kan deze flexibele formule meerwaarde brengen.

Patrouilles op maat

Securitas biedt een brede waaier van mobiele bewakingsrondes aan, van inbraakpreventie, opening en sluiting van het bedrijf, brandpreventiecontroles tot bewaking van kritische bedrijfsprocessen. Daarbij stemmen we onze service af op uw behoeftes. We bieden patrouilles op maat, waarbij u in samenspraak met onze experts de frequentie, de duurtijd, het traject en de te controleren punten van de ronde bepaalt.

Consortiumbewaking

Securitas streeft naar optimalisatie en maakt het mogelijk om via zijn netwerk samenwerkingsverbanden aan te knopen. Als verschillende bedrijven uit hetzelfde bedrijventerrein de krachten bundelen, leidt dat tot een algemene verhoging van de veiligheid. Door de synergiën en schaalvoordelen is consortiumbewaking bovendien een onklopbaar model op vlak van prijs/kwaliteit.

Het Securitas Care Center werkt 24/7

In noodsituaties staat u er het liefst niet alleen voor. Het Securitas Care Center biedt een permanent aanspreekpunt, 24/7. Onze operatoren zijn getraind om uw bewakingsagenten, alsook de Securitas-agenten, dag en nacht te ondersteunen bij het uitoefenen van hun job. Daartoe maken ze gebruik van innovatieve technologieën, die toelaten mensen te volgen waar ze zich ook bevinden, automatisch veiligheidsanomalieën te detecteren, alsook snel te interveniëren.

De snelste reponstijd

We nemen elk alarm ernstig en sturen snel ervaren en getrainde veiligheidsagenten ter plaatse. Zo vermijdt u onnodige risico’s. Securitas heeft het meest fijnmazige netwerk van veiligheidsagenten in België en daardoor de beste responstijden. Bij reëel alarm verwittigen de Securitas-medewerkers de ordediensten en blijven ze ter plaatse tot er extra hulp komt.

De focus op veiligheid en beveiliging zit vervat in het DNA van Securitas. We organiseren jaarlijks zo’n 70.000 interventies en behandelen ongeveer 37.000 telefoonoproepen. We kiezen daarbij resoluut voor een transparante aanpak met realtime rapportering en monitoring van de activiteiten.

Zorgen onze professionele veiligheidsagenten voortaan ook voor uw veiligheid?