Consortium Security - Wij nemen u op in een veilig bedrijvennetwerk

U wilt een veilige werkomgeving creëren voor uw medewerkers, maar het liefst op een kostenefficiënte manier? Bij consortiumbewaking bundelen bedrijven in eenzelfde geografische zone hun krachten om via collectieve beveiliging de veiligheid in de buurt te verhogen.

1+1 = 3 

Door de synergiën en schaalvoordelen is collectieve beveiliging een onklopbaar model op vlak van prijs/kwaliteit. Consortium Security is ook meer dan de pure optelsom van individuele bewakingsopdrachten. Securitas organiseert overleg tussen de deelnemende bedrijven, lokale politie en gemeentebestuur. Dat wakkert het groepsgevoel aan, wat een positieve impact heeft op uw business. 

Securitas zorgt voor een eerlijke prijszetting per bedrijf op basis van een vooraf overeengekomen verdeelsleutel. Wist u overigens dat consortiumbewaking fiscaal aftrekbaar is als beroepskost tot 120%? 

 

Preventieve controle 

Preventieve controlerondes hebben een ontradend effect. Onze bewakingsagenten controleren preventief de buitenzijde van gebouwen en gaan na of er geen onregelmatigheden zijn. Bij een alarm voeren de Securitas-agenten, indien u dit wenst, naast een externe controle ook interne controlerondes uit. Is het een loos alarm? Dan resetten de mobiele bewakingsagenten het alarmsysteem. Bij reëel alarm verwittigen de bewakingsagenten de ordediensten en brengen u op de hoogte. 

 

Waarom Consortium Security? 

Door er met de juiste partner voor te zorgen dat uw veiligheidsbeleid kwalitatief en tegen minimale kosten wordt ingevuld, ontzorgt u uw medewerkers die instaan voor de veiligheid in uw bedrijf. 

Bij collectieve beveiliging geniet u van tal van schaal- en andere voordelen: 

  • Aangepaste prijszetting
  • Snelle interventies door permanente aanwezigheid in de bedrijvenzone
  • Centraal meldpunt
  • Hulpdiensten wordenbij noodsituaties meteen verwittigd
  • Structureel overleg tussen betrokken partijen en samenwerking met lokale autoriteiten
  • Heldere rapportering over de consortiumbewaking
  • Signalisatie aan de toegangen van het bedrijventerrein
  • Mogelijkheid om maatwerkoplossingen te bieden voor de deelnemende bedrijven

 

Aanverwante diensten

Ontdek hieronder een aantal aanverwante diensten van Securitas.