Onze mobiele bewakingspatrouilles staan altijd paraat

In een snel veranderende maatschappij neemt het onveiligheidsgevoel en het dreigingsniveau toe. Overheden worden overbelast en kunnen niet meer alleen instaan voor uw veiligheid. Zoekt u een kostenefficiënte manier om uw pand of bedrijfssite te behoeden voor vandalisme of inbraak? Preventieve controlerondes door onze patrouilles bieden een uitkomst. 

Bewakingspatrouilles op maat

Securitas reikt een brede waaier van controlerondes aan, van inbraakpreventie, bedrijfsopening- en sluiting, brandpreventiecontroles tot bewaking van kritische bedrijfsprocessen. Daarbij stemmen we onze service af op uw behoeftes. Samen met onze veiligheidsexperts bepaalt u de frequentie, de duurtijd, het traject en de te controleren punten op de controleronde.

Traceerbare controlerondes

Securitas investeert continu in de nieuwste beveiligingstechnieken. Om een controleronde te kunnen opvolgen, plaatsen we elektronische registratiepunten op uw site. Wanneer onze bewakingsagenten een controleronde doen, dan worden de data automatisch geregistreerd.

We denken mee en zoeken naar een kostenefficiënte bewakingsoplossing met meerwaarde voor uw bedrijf. Zo kunnen onze mobiele bewakingspatrouilles ook temperatuurmetingen uitvoeren, uw energie- en duurzaamheidsbeleid concretiseren door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat lichten gedoofd zijn, of bijdragen aan het algemeen veiligheidsbeleid door op hun controlerondes de evacuatieplannen en brandblusapparaten te checken.

Waarom bewakingspatrouilles inzetten?

Preventieve controlerondes hebben een groot ontradend effect. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan zijn onze bewakingsagenten getraind om daar op een correcte manier op te reageren. Andere belangrijke troeven van Securitas:

  • De patrouilles staan in verbinding met de Securitas-meldkamer, die bij noodsituaties de hulpdiensten meteen verwittigt
  • Securitas heeft het meest fijnmazige netwerk van veiligheidsagenten in België en daardoor de beste responstijden
  • De Securitas-agenten krijgen de beste veiligheidstraining van de Belgische markt
  • Procescontrole via elektronische registratiepunten
  • Open communicatie bij alarmmeldingen
  • Transparante aanpak met realtime rapportering en monitoring van de activiteiten van de bewakingspatrouilles

Aanverwante diensten

Ontdek hieronder een aantal aanverwante diensten van Securitas.