Meldkamer

In een sterk globaliserende en digitale wereld neemt het onveiligheidsgevoel toe en stijgt eveneens de concrete kans op diefstal, vandalisme, terrorisme of cybercriminaliteit. Het is Securitas’ visie dat iedereen het recht heeft om zich altijd en overal veilig te voelen: thuis, op het werk, op publieke plaatsen of onderweg. Veiligheid is niet alleen een basisrecht, het is eveneens een voorwaarde om goed te functioneren.

Securitas meldkamer werkt 24/7

De Securitas-meldkamer zorgt ervoor dat u op beide oren kunt slapen. Ons team is dag en nacht paraat om in te grijpen en realtime de sturingsacties over te nemen in stressvolle risicosituaties. Want tijdens crisismomenten staat u er het liefst niet alleen voor en telt bovendien elke seconde.

De dienst monitoring wordt uitgevoerd door Securitas Alert Services NV, met maatschappelijke zetel te 1120 Brussel, Sint Lendriksborre 3, met KBO nummer  0461.363.870, vergund als bewakingsonderneming (nr. 16.1068.01) en erkend als beveiligingsonderneming (nr. 20.0958.69). Securitas Alert Services NV maakt deel uit van de Securitas Group.

Preventieve rol

Securitas gelooft dat heel wat problemen verholpen kunnen worden voor ze zich stellen. Door proactief potentieel onveilige situaties op te sporen en professionele risicoanalyses te maken, verkleinen we het risico op incidenten en bieden we een dienstverlening die sneller dan realtime is. Dat doen we op organisatieniveau, maar evengoed geven we een antwoord op de groeiende nood aan individuele ontzorging. Diensten zoals Remote Escort, Never@lone en Safer zijn een mooi voorbeeld van hoe we vanop afstand een individu volgen en indien nodig actie ondernemen.

Kortste responstijd

Securitas heeft een team van goed opgeleide en getrainde meldkameroperatoren. Zij checken de binnenkomende alarmsignalen, centraliseren relevante informatie en beheren en optimaliseren op die manier het hele proces van alarmopvolging. De Securitas-operatoren sturen doelgericht acties aan en kunnen daarbij rekenen op een nauwe samenwerking met de hulpdiensten. De operatoren kunnen ook steeds de mobiele Securitas-agenten inzetten wanneer de situatie dat vereist. Securitas heeft het meest fijnmazige netwerk van veiligheidsagenten in België en daardoor de beste responstijden. Zo zijn we in staat om alarmsituaties snel onder controle te krijgen.

Performante technologie

We geven u een optimale veiligheidsgarantie door gebruik te maken van de nieuwste technologieën in de meldkamer. Zo worden de operatoren in hun taak ondersteund door een intelligent softwaresysteem, dat videobeelden in realtime analyseert, en onregelmatigheden detecteert. Wanneer er zich een anomalie voordoet, alarmeert het systeem onmiddellijk de operator en stelt een passende beveiligingsoplossing voor. Camerabewaking vormt bij Securitas de basis voor een allesomvattende oplossing. Op kritische momenten – zoals bij openings- en sluitingsuren of goederentransfers – kunnen we de waakzaamheid verhogen. Wij bieden u security-as-a-service: u krijgt extra bijstand op het moment dat u dit het meest nodig heeft en dat tegen een lage instapprijs.

Securitas zorgt ervoor dat de laatste relevante technologische ontwikkelingen geïntegreerd zijn in het product- en dienstenaanbod. Technologie stelt ons in staat om ons portfolio steeds te verbeteren, met oog voor de integratie met bestaande systemen. Een accurate geolocalisering, een toegangscontrole op afstand via bewakingsbeelden, het tracen van middelen en voertuigen, scanning van nummerplaten,…zorgen ervoor dat we met een minimale inspanning uw veiligheid significant verhogen.

Tekent u ook voor een betrouwbare back-up?