Bewaking met hond - Wij schrikken indringers af

Het afschrikeffect van patrouilles met honden is niet te onderschatten, zeker voor de beveiliging van open ruimtes of parkings. Een bewakingsagent met hond verlaagt drastisch uw kans op inbraak en vandalisme.

Bewaking met hond: mag het? 

Een getrainde bewakingshond en een goed opgeleide bewakingsagent vormen samen een sterk team. Bewakingshonden zijn niet agressief, maar sociaal, alert en gehoorzaam aan hun begeleider. Een bewakingsagent met hond versterkt het veiligheidsgevoel. Bovendien merken bewakingshonden veel sneller verdachte zaken op. 

Bewaking met hond is niet mogelijk in afgesloten ruimtes die publiek toegankelijk zijn, zoals een supermarkt. ’s Nachts - wanneer geen bezoekers zijn toegelaten - kan bewaking met hond wel op deze locaties. Ook voor persoonscontrole is bewaking met hond niet toegestaan, behalve met goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Ideaal afschrikmiddel 

Onze bewakingsagenten zijn streng geselecteerd en getraind om conform de veiligheidsrichtlijnen te handelen. Ze gebruiken de bewakingshonden nooit als wapen, enkel als afschrikmiddel. De herdershonden leggen ook steevast een anti-agressietest af en slagen voor een gehoorzaamheids-en sociabiliteitstest. 

Waarom bewaking met hond bij Securitas? 

Securitas heeft een focus op veiligheid en beveiliging. We kunnen daartoe putten uit een pool van ervaren bewakingsagenten, die getraind zijn om bij incidenten snel en correct te handelen. 

Maar ook hierom: 

  • Bewaking met hond heeft een ontradend effect
  • De Securitas-agenten krijgen de beste veiligheidstraining van de Belgische markt en worden continu bijgeschoold
  • Securitas volgt de bewakingswetgeving op de voet en handelt steeds conform de veiligheidsrichtlijnen
  • Mogelijkheid tot uitbreiding van de dienstverlening met andere veiligheids- en beveiligingsdiensten van Securitas
  • Bewakingsagenten staan in verbinding met de Securitas-meldkamer, die bij noodsituaties de hulpdiensten meteen verwittigt 

Aanverwante diensten

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info