Risk Management - Wij zorgen voor een optimaal risicomanagement

Door de sterke globalisering en digitalisering, neemt het belang van risicobeheer en risicoanalyse toe, ook in bedrijfsomgevingen. Door uw veiligheidsrisico’s in kaart te brengen, actieplannen te voorzien en uw bedrijfsketen optimaal te beveiligen, verzekert u de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten en verlaagt u het risico op incidenten.

Security Performance Indicators

Wij scoren uw organisatie op 101 Security Performance Indicators en bekijken uw risico in 12 verschillende domeinen, gaande van de controlekamer, toegangscontrole, bouwkundige beveiliging, intrusiedetectie, (camera)bewaking en brandbeveiliging tot informatiebeveiliging, strategie & planning en de organisatorische en menselijke aspecten.

Risicomanagement op maat

Onze risicoanalisten werken een risicoplan op maat uit. Daarin komen verschillende aspecten aan bod, zoals de beveiligingsdoelstellingen, de sterktes en zwaktes van de huidige veiligheidsketen, de verschillende scenario’s en oplossingen voor specifieke veiligheidsrisico’s, het verdelen van rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie, het managen van veiligheidsprocessen en het opzetten van bewustwordingsprogramma’s.

Securitas biedt ook opleidingen in risicobeheer en risicoanalysetechnieken aan conform de ISO 31000 standaard.

Waarom Risk Management met Securitas?

De focus op veiligheid en beveiliging zit vervat in het DNA van Securitas. We bieden een volledige dienstverlening aan, van risicobeheer tot risicoanalyse, zodat u voor het beveiligen van uw volledige keten één aanspreekpunt heeft.
Onze meerwaarde:

  • Risicoanalyses gebaseerd op een bewezen methodologie conform de ISO 31000 standaard
  • Verzekeren van de bedrijfscontinuïteit door het risico op incidenten te verminderen
  • Uitwerken van een kostenefficiënt en geïntegreerd beleid voor risicomanagement
  • Actief zoeken naar synergiën in uw veiligheidsbehoeften- en beleid
  • Creëren van een veilige en flexibele werkomgeving zonder stress
  • Gebruik van innovatieve technologieën met toegevoegde waarde
  • Mogelijkheid tot het omzetten van uw risicobeleid in de praktijk door een beroep te doen op bestaande bouwstenen bij Securitas, het grootste en meest vooruitstrevende Belgische veiligheidsbedrijf

Aanverwante diensten

Ontdek hieronder een aantal aanverwante diensten van Securitas.