Security Scan - Wij visualiseren uw veiligheidsketen

U vindt de veiligheid van uw medewerkers en de beveiliging van uw gebouwen en andere middelen belangrijk, maar twijfelt of uw huidige veiligheids- en beveiligingsbeleid sluitend is? Vraag dan veiligheidsadvies aan onze veiligheidsexperts. 

Benchmarking van safety & security

Een Security Scan brengt de zwaktes en sterktes van uw veiligheids- en beveiligingsbeleid in kaart. Op basis van informatie over de site, elektronische systemen en organisatorische, fysische en bewakingsmaatregelen geven we veiligheidsadvies en kunnen we uw bedrijf benchmarken met gelijkaardige bedrijven.

Duidelijk veiligheidsadvies

Securitas maakt een kwantitatieve en kwalitatieve veiligheidsanalyse van de huidige situatie. Onze medewerkers luisteren naar uw bekommernissen en hebben oog voor de bredere context. Ze houden daarbij rekening met de criminaliteitsinformatie van de politie en de belangrijkste sectorrisico’s.

De veiligheidsanalyse geeft u snel inzicht in de veiligheidsrisico’s, de zwakke en sterke punten in uw beveiligingsketen en synergiën die kunnen leiden tot kostenbesparingen.

Wilt u een intensieve veiligheidsstudie waarbij we uw veiligheidsbeleid ook matchen met de praktijk, dan kan dit via een veiligheidsaudit.

Waarom een Security Scan?

Securitas helpt uw veiligheids- en beveiligingsbeleid uit te werken en effectief te realiseren. We zorgen er voor dat safety & security geen loutere kostenpost is, maar effectief een meerwaarde levert voor uw bedrijf.
Dit doen we door:

  • De bedrijfscontinuïteit te verzekeren door een lager risico op incidenten
  • Een doordacht veiligheids- en beveiligingsbeleid uit te stippelen dat uw bezorgdheid over uw medewerkersveiligheid toont. Dat komt uw bedrijfsimago ten goede
  • Een kostenefficiënt veiligheids- en beveiligingsbeleid op te stellen
  • Via een veiligheidsanalyse en veiligheidsstudie actief te zoeken naar synergiën in uw veiligheidsbeleid
  • Het creëren van een veilige werkomgeving met minder stress
  • Gebruik van innovatieve technologieën met toegevoegde waarde
  • Beroep te doen op bestaande bouwstenen bij Securitas, het grootste en meest vooruitstrevende Belgische veiligheidsbedrijf

Aanverwante diensten

Ontdek hieronder een aantal aanverwante diensten van Securitas.