Training op maat - Wij leiden uw medewerkers op

Weten uw medewerkers adequaat te reageren bij rookvorming? Wist u dat u als werkgever – hoe klein uw bedrijf ook is – wettelijk verplicht bent een brandbestrijdingsteam te hebben?  En is er iemand binnen uw organisatie die eerste hulp kan toedienen, inclusief reanimatie? 

Diverse veiligheidsopleidingen

Securitas biedt een opleiding kleine blusmiddelen aan en voorziet vervolgopleidingen Eerste Interventie Ploeglid (EIP) en evacuatietechnieken. Daarnaast verzorgen we ook een opleiding bedrijfshulpverlening. Wij volgen eveneens op wanneer uw medewerkers op jaarlijkse bijscholing moeten.

Safety training on site of bij ons

Uw medewerkers kunnen trainingen volgen in de Securitas-vestigingen, maar wij kunnen ook ter plaatse komen. Voor de opleiding in kleine blusmiddelen beschikt Securitas over de mobiele Fire Fighting Truck. 


De Fire Fighting Truck bestaat uit een les- en een praktijkruimte. Alle brandblusoefeningen vinden in de truck zelf plaats, waardoor milieuverontreinigende stoffen onmiddellijk via filters worden afgezogen. Wij werken met realistische vuurhaarden die uw mensen de kans geven doeltreffend te leren handelen met kleine blusmiddelen. Doordat de wachtende deelnemers via videobeelden de deelnemer in de praktijkruimte zien, creëren we een extra leerervaring in brandbestrijding.

Waarom trainingen door Securitas?

Securitas schoolt zelf jaarlijks zijn 5.000 agenten in brandbestrijding en bedrijfshulpverlening. Door onze dagelijkse focus op veiligheid en beveiliging bouwden we een sterke expertise op.
Daarnaast bieden we:

  • On site safety trainingen waardoor u tijdrovende verplaatsingen vermijdt
  • Realistische oefeningen, getoetst aan echte praktijksituaties
  • Drietalige, goed getrainde instructeurs
  • Mogelijkheid om medewerkers te trainen in bedrijfshulpverlening in open trainingssessies
  • De Fire Fighting Truck is een milieubewust en weersonafhankelijk concept
  • De Fire Fighting Truck werkt laagdrempelig door cameramonitoring van de deelnemers. Door anderen aan het werk te zien, worden uw medewerkers extra gestimuleerd om zelf ook de stap te zetten om een brand te blussen

Aanverwante diensten

Ontdek hier een aantal aanverwante diensten van Securitas.