Vaststelling materiele feiten: controle betalend parkeren

Hoe kan u de regels omtrent betalend parkeren correct toepassen en toch conflicten vermijden? U leert het in deze opleiding.

Doelstelling

In deze opleiding komen de bevoegdheden en beperkingen van de bewakingsagenten inzake ‘Vaststelling materiële feiten’ aan bod. Naast het bestuderen van de wetgeving, oefent u ook op het omgaan met klachten, conicten en geweld. U leert als bewakingsagent feiten correct inzake controle betalend parkeren vaststellen en rapporteren.

 

Programma

  • Toegepaste wetgeving betre􆙦ende de controle op betalend parkeren (4u)
  • Procedures betre􆙦ende controle op betalend parkeren en de controle op geldigheid van parkeerbewijzen (4u)
  • Conicthantering bij de controle op betalend parkeren (8u)

 

Praktisch

Doelgroep
Bewakingsagenten die de bewakingsactiviteit ‘vaststelling van materiële feiten’ wil uitoefenen.

Aantal uren
16 uren (2 lesdagen + 1 examenmoment)

Toelatingsvoorwaarden

  • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van maximum zes maanden oud
  • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
  • Attest psychotechnisch onderzoek
  • Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent

Attest
Bekwaamheidsattest Bewakingsagent – Vaststelling materiële feiten

.

 

.

Klik op onderstaande knop om je in te schrijven voor de training.

Wenst u een gepersonaliseerd opleidingstraject?
Contacteer ons en wij werken een oplossing op maat uit voor uw bedrijf!