Basic aviation security training

U leert meerdere onmisbare vaardigheden als bewakingsagent op de luchthaven.

Formations Academy aviation

Programma

Basis – wettelijk kader en historiek

 • Inleiding
 • Risico’s en bedreigingen binnen de luchtvaartbeveiliging
 • Instructies en aanbevelingen voor veiligheidspersoneel
 • Deontologie
 • Historiek van het terrorisme binnen de burgerluchtvaart
 • Beweegredenen van terrorisme
 • Luchtvaartwetgeving
 • De luchthaven
 • Gebruikte termen op de luchthaven
 • Wettelijke definities
 • Risicoanalyse
 • Crisismanagement
 • Herhaling

Facilitering, relatie bewakingsagent/klant

 • Facilitering
 • Beroepsvaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Relatie bewakingsagent versus klant
 • Herhalingsmodule 

Engels in de luchtvaartsector

 • De gebruikte woordenschat in de internationale, Europese en nationale wetgeving
 • De gebruikte definities in de internationale, Europese en nationale wetgeving
 • Klantendienst

Overige belangrijke vaardigheden

 • Veiligheidsbewustzijn (Security awareness)
 • EU-classificatie van verboden voorwerpen
 • Lokale classificatie van verboden voorwerpen
 • Verscheidenheid in vuurwapens en herkenning van hun onderdelen
 • Kenmerken van explosieve en brandbare materialen
 • IED & IID
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Samenvatting

+ Rondleiding: Sitebezoek op de luchthaven

 

Praktisch

Doelgroep: Enkel voor bewakingsagenten die tewerkgesteld zijn in het departement “aviation” van een erkende bewakingsfirma.
Duur: 32 uur (4 lesdagen, inclusief examens)
Attest: Attest Securitas Academy – erkend door DGLV

Document

U vindt alle informatie in ons document dat aan deze training is gewijd.