Skip to main content

Privacyverklaring

Over dit privacybeleid

Wij van de Securitas Groep respecteren je integriteit.

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens die je via deze website aan ons verstrekt om informatie en materiaal van ons te ontvangen. Het doel van dit Privacybeleid is om gebruikers van de website (gezamenlijk aangeduid als "gebruikers" of "je") te voorzien van informatie over de manier waarop de Securitas Groep de persoonsgegevens verwerkt die je met ons deelt.

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op Securitas marketing content, inclusief aanbiedingen en advertenties voor Securitas producten en diensten, die wij (of een dienstverlener die namens ons handelt) je toesturen op websites, platforms en applicaties van derden op basis van jouw sitegebruiksgegevens. Deze websites van derden, evenals websites van derden waarnaar op deze website kan worden doorgelinkt, hebben over het algemeen hun eigen privacyverklaringen. Wij raden je aan deze te lezen voordat je gebruik maakt van deze websites. De Securitas Groep is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van deze websites.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens

Securitas NV, ondernemingsnummer BE0427.388.334 ("Securitas", "wij" of "ons") is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit betekent dat Securitas verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens.

Categorieën van persoonsgegevens

De volgende informatie wordt verwerkt wanneer je ons om informatie vraagt.

Contactgegevens: 

 • naam,
 • voornaam,
 • postcode,
 • e-mail,
 • telefoonnummer,
 • bedrijf,
 • land,
 • je bericht aan ons,
 • de door jou verstrekte informatie via chatbot,
 • je antwoorden op de auto-evaluatie op de website.

Browse informatie: 

 • unieke identificatie-code,
 • IP-adres (met inbegrip van informatie over de onderneming die het IP-adres bezorgt),
 • apparaat ID,
 • gebruikersprofiel: interactie met de Securitas website: (klikken, browsen (pagina's, artikelen die door de gebruiker zijn geopend), muisbewegingen, scrollen, gebeurtenissen/gebruikersintenties (exit intenties) type eindapparaat, het type browser, het besturingssysteem dat de gebruiker gebruikt, de taal die is ingesteld in het besturingssysteem dat de gebruiker gebruikt.

Hoe verzamelen we je persoonlijke gegevens ?

We kunnen persoonlijke gegevens uit de volgende bronnen verzamelen:

 • Persoonlijke gegevens die je ons rechtstreeks verstrekt. We verzamelen gegevens over hoe je onze diensten gebruikt, zoals de soorten inhoud die je bekijkt of waarmee je je bezighoudt, of de frequentie en duur van je activiteiten. We verzamelen ook persoonsgegevens die je ons verstrekt wanneer je het contactformulier of de auto-evaluatie invult of wanneer je interactie hebt met onze chatbot of een enquête invult.
 • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen. We ontvangen en bewaren ook bepaalde soorten persoonsgegevens wanneer je online interactie met ons hebt. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om persoonsgegevens te verkrijgen wanneer je webbrowser onze websites of advertenties en andere inhoud die door of namens Securitas op andere websites worden aangeboden, bezoekt. Tijdens sommige van jouw internet bezoeken op Securitas websites kunnen wij ook gebruik maken van software tools om sessiegegevens te meten en te verzamelen, waaronder pagina reactietijden, download fouten, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina interactie en gebruikte methoden om weg te browsen van de pagina. We kunnen ook technische informatie verzamelen die ons kunnen helpen jouw apparaat te identificeren voor fraudepreventie en diagnostische doeleinden.
 • Persoonsgegevens die we verzamelen uit andere bronnen. We verzamelen persoonsgegevens uit andere bronnen, waaronder onze vertrouwde partnerschappen met derden. We ontvangen bijvoorbeeld informatie over jouw interactie en de interactie van andere bezoekers met onze advertenties, wat ons toelaat om te meten of onze advertenties relevant en succesvol zijn.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over onze cookies.

Het doel en de rechtsgrond voor de verwerking

Securitas verwerkt de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt of die het resultaat zijn van jouw gebruik van de webpagina zoals hieronder beschreven:

Doel van de verwerking

Rechtsgrond voor de verwerking

Bewaartermijn

Om te voldoen aan jouw informatieverzoek om informatie of materiaal van ons te ontvangen, zoals brochures of rapporten.

Toestemming

Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om jouw verzoek te voltooien of zo lang als wettelijk vereist is.

Om de inhoud van websites af te stemmen op jouw behoeften, om websites te analyseren en te verbeteren, om de prestaties van inhoud te meten.

Rechtmatig belang

Wij bewaren jouw persoonsgegevens slechts zo lang als wettelijk vereist is.

Voor direct marketing van Securitas producten en diensten.

Toestemming

We bewaren de identificeerbare gegevens die we rechtstreeks verzamelen voor targeting doeleinden zo kort mogelijk. Daarna nemen we maatregelen om ze permanent te verwijderen.

Voor analyse en profilering van jouw gegevens en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten.

Toestemming

We bewaren de identificeerbare gegevens die we rechtstreeks verzamelen voor targeting doeleinden zo kort mogelijk. Daarna nemen we maatregelen om ze permanent te verwijderen.

Niettegenstaande het bovenstaande verwerken we jouw gegevens totdat je jouw toestemming intrekt.

Profiling

Securitas gebruikt jouw persoonlijke gegevens om profielen op te bouwen. Wij maken profielen door de informatie over jouw online gedrag en jouw interacties met de communicaties van Securitas te analyseren door groepen te creëren die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben en door jouw persoonlijke gegevens in één of meerdere groepen te plaatsen (ook wel segmenten genoemd). Deze segmenten worden door Securitas gebruikt om je relevante content te tonen wanneer je onze website bezoekt en om relevante aanbiedingen en advertenties van Securitas te tonen op de lokale Securitas websites en via websites van derden. Securitas maakt profielen van jouw gegevens wanneer jij ons daarvoor toestemming hebt gegeven; bijvoorbeeld door in te stemmen met het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën via onze cookie banner.

Je kan je toestemming te allen tijde intrekken om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens op deze manier worden gebruikt door gebruik te maken van de Cookie-instellingen (Cookievoorkeuren) in de voettekst van onze website. Meer informatie over het verwijderen van cookies vind je in ons Cookiebeleid.

Met jouw toestemming verzamelt Securitas bijvoorbeeld gegevens uit:

 • onze websites, over wat je bekijkt en de manier waarop je met onze inhoud omgaat;
 • onze digitale display advertenties die we jou aanbieden op sociale platforms en websites van derden;

We gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in jouw voorkeuren. Als we bijvoorbeeld zien dat je regelmatig artikelen over kleine en middelgrote ondernemingen op onze website bekijkt en op onze advertentie voor kleine en middelgrote ondernemingen hebt geklikt, kunnen we onze web-inhoud afstemmen op zaken waarin je volgens ons het meest geïnteresseerd bent.

Op basis van deze profielinformatie kunnen we jou ook reclame aanbieden waarvan we denken dat je die leuk vindt en wil zien wanneer je inhoud van ons of van derden waarmee we adverteren bekijkt.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Dienstverleners en onderaannemers: Jouw persoonsgegevens worden in opdracht van Securitas verwerkt door onze dienstverleners en/of onderaannemers (inclusief maar niet beperkt tot gegevensopslagdienstverleners, productieontwikkelingsbureaus, bedrijven voor klantenonderzoek en operationeel beheer, technische ondersteuning en onderhoud van de dienst). Alle dienstverleners en onderaannemers treden op als verwerkers van de persoonsgegevens van Securitas en zijn op grond van contractuele afspraken alleen toegestaan om gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Bovendien hebben de verwerker van de persoonsgegevens (dienstverlener of onderaannemer) en degenen die in opdracht van de verwerker handelen, geen toegang tot meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de dienst die onder de overeenkomst met Securitas valt.

Securitas Groep: Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven binnen de Securitas Groep die diensten verlenen aan Securitas met betrekking tot jouw verzoek, zoals productontwikkeling, ondersteuning en administratie. In dat geval treden de bedrijven van de Securitas Groep op als verwerker van de persoonsgegevens van Securitas of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens met Securitas. De verwerker van persoonsgegevens of de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking mag de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de doeleinden of instructies die Securitas voor de verwerking heeft verstrekt. Bovendien hebben de verwerker van persoonsgegevens (bedrijf van de Securitas Groep) en degenen die handelen in opdracht van de verwerker geen toegang tot meer persoonsgegevens dan nodig is voor de uitvoering van de dienst die onder de overeenkomst met Securitas valt.

Overheidsinstanties: Securitas kan jouw persoonsgegevens delen met overheidsinstellingen (zoals de politie, de belastingdienst of andere instanties) als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als je ermee akkoord gaat dat wij dit doen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook delen met overheidsinstanties wanneer we te goeder trouw geloven dat het noodzakelijk is om jouw rechten te beschermen, jouw veiligheid of die van anderen te beschermen, misdaden te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid. Overheidsinstellingen die jouw persoonsgegevens ontvangen zullen de verantwoordelijke voor deze verwerking zijn, wat betekent dat het niet Securitas is die bepaalt hoe jouw persoonsgegevens, indien deze worden gedeeld met een autoriteit, worden verwerkt. Als jouw persoonsgegevens worden gedeeld met overheden, zal deze Privacyverklaring dus niet van toepassing zijn op die verwerking.

Andere derden: Jouw persoonlijke gegevens worden ook door ons gebruikt of gedeeld met onze adverteerders, sociale medianetwerken, in verband met marketing, reclame en informatie over producten en diensten. Securitas zal je persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of op andere wijze doorgeven aan andere derden, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Waar verwerken wij jouw persoonsgegevens ?

Bedrijven van de Securitas Groep: Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken buiten het land waar je bent gevestigd (met inbegrip van landen buiten de EU/EER) voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wanneer we jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen, nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd. We zullen jouw persoonsgegevens alleen doorgeven aan een land buiten de EU/EER wanneer (i) de EU-Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, of (ii) wanneer de doorgifte wordt gewaarborgd door het gebruik van EU-modelclausules of door een ander wettelijk mechanisme krachtens artikel 46.2 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679 ("AVG")).

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen of verbonden vennootschappen die gevestigd zijn in één van de landen (inclusief zogenaamde derde landen) die vermeld staan op een webpagina die je kan openen door op het wereldbolpictogram in de rechterbovenhoek van deze website te klikken.

Derde dienstverleners: De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt worden door een externe dienstverlener die gevestigd is in een land buiten de EU/EER (d.w.z. een zogenaamd derde land), met inbegrip van landen die volgens de Commissie van de EU geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens hebben. In dat geval zullen wij alle nodige stappen ondernemen die volgens de toepasselijke wetgeving vereist zijn om ervoor te zorgen dat een dergelijke doorgifte van jouw persoonsgegevens over de grenzen heen in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan een land buiten de EU/EER wanneer: (i) de EU-Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, of (ii) wanneer de doorgifte wordt gewaarborgd door het gebruik van EU-modelclausules of door een ander wettelijk mechanisme krachtens artikel 46.2 AVG.

Hoe we uw gegevens beschermen

Securitas neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en Securitas werkt voortdurend aan de bescherming van jouw persoonsgegevens tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die door Securitas worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins worden verwerkt.  

Uw rechten

Wij respecteren jouw integriteit en jouw rechten op grond van de wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De rechten die je hebt, houden in dat je een kopie kan opvragen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, dat je kan verzoeken om onjuiste informatie over jou te corrigeren en dat je zelfs onder bepaalde voorwaarden kan verzoeken om verwijdering van informatie. In sommige gevallen heb je ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Securitas en om jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Je kan je rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming via: dpo@securitas.be

Wijzigingen van dit  Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen door de update van het Privacybeleid online aan te kondigen of je op een andere gepaste manier te informeren over de geüpdatete versie. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26 juni  2023. We bewaren ook eerdere versies van dit Privacybeleid in een archief zodat je ze kan bekijken.

Klachten en contact informatie

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of dit Privacybeleid of indien je opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Securitas, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) op volgend adres:

Securitas NV
T.a.v. : DPO
Kouterveldstraat 7A 001, 1831 Diegem - België

e-mail: dpo@securitas.be

We hopen dat we je vragen over de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens verwerken kunnen beantwoorden. Als je echter onopgeloste zorgen hebt, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.