Herkennen van drugs en druggebruik

Hoe iemand bewust maken en in staat stellen op te treden bij ontdekking van drugs en signalen van mogelijks gebruik?

Formations Academy Securitas Belgium

Doelstelling

Het ‘onder invloed zijn’ is een van de belangrijke factoren die de veiligheid en gezondheid van de werknemers en hun omgeving aantasten. Een preventief alcohol- en drugsbeleid is het middel bij uitstek om problemen op het werk een stap voor te blijven of minstens te beletten dat deze problemen verergeren. Opleiding in deze materie is een cruciaal onderdeel van de preventie. 

 

Programma

Het bewustzijn en het herkennen van drugs en haar symptomen, staan centraal in deze opleiding. Hiervoor wordt onder andere een drugskoffer gebruikt. Deze opleiding kan aangepast worden naar de noden van uw bedrijf. Zo kan er ook worden ingegaan op het beleid dat van toepassing is in de organisatie.

 

Praktisch

Doelgroep: Iedereen die op de werkvloer mogelijks in contact komen met alcohol- en drugsproblematiek.
Duur: 4 uren.

Contacteer ons

Contacteer ons via volgende knop om je in te schrijven.

Contacteer ons